Chinese inflatie loopt op

De markten: kort op de bal

Yuan stabiliseert op sterk niveau   

Inflatie. De markten zijn er recent blijkbaar iets geruster (minder ongerust) in. De indicatoren in verband met inflatie(verwachtingen) zetten recent een klein stapje terug na de forste opstoot midden mei. Toch is het thema waarschijnlijk nog niet uitgespeeld. Veel grondstoffen bevinden zich nog steeds nabij meerjarige toppen. Ook olie zet zijn comeback gestaag verder (Brent $72 p/b). Hoe snel sijpelt dit, samen met krapte op de arbeidsmarkt, door tot bij de consument? Voor de globale markten zijn de Amerikaanse CPI-inflatie cijfers van morgen een belangrijk ijkpunt. Vanmorgen stonden de Chinese cijfers al op de agenda.

Op het eerste gezicht was het beeld verdeeld. De consumentenprijsinflatie (CPI) steeg van 0.9% j/j tot 1.3% j/j. Dat is matig en minder dan de markt verwachtte (1.6%). De producentenprijzen veerden wel scherp op van 6.8% j/J tot 9.0%. Hoger dan verwacht (8.5%) en eveneens de sterkste stijging sinds 2008! Volgens het statistisch bureau was 3.0% het gevolg van basiseffecten; 6% kwam van ‘echte’ prijsverhogingen. Het grote verschil tussen CPI en PPI-inflatie suggereert dat Chinese bedrijven de hogere kosten nog deels opvangen in hun marges. Bovendien wordt de CPI-inflatie op dit ogenblik ‘positief’ vertekend door een relatief scherpe afkoeling van de voedselprijzen vergeleken met vorig jaar. Toch kan de doorrekening van hogere bedrijfskosten naar de consument niet blijvend worden afgewend. De Chinese autoriteiten nemen alvast maatregelen om de stijging van grondstoffenprijzen af te remmen. Zo werden recent acties ondernomen om onnodige voorraadopbouw in grondstoffen, en zeker ook speculatie posities, tegen te gaan. Vanmorgen volgden berichten dat China prijscontroles op bepaalde grondstoffen (zoals kolen) overweegt. Vraag is natuurlijk in welke mate deze maatregelen werken in een globale context waar ook de aanvoerkanalen verstoord zijn.

In principe is een sterke munt een mechanisme dat het effect van hogere grondstoffenprijzen kan temperen. De yuan heeft er recent een sterke rit opzitten. Een muntversterking van enkele procenten kan dit effect zeer gedeeltelijk opvangen, maar de Chinese overheid wil geen eenrichtingsverkeer/speculatie op een trendmatige sterke stijging van de yuan. Voorlopig geeft de Chinese centrale bank aan dat deze trend zeker niet hoeft te versnellen. USD/CNY vindt een korte-termijn evenwicht nabij USD/CNY 6.40. We denken dat de yuan sterk kan blijven, zeker in een scenario van een aanhoudend zwakke dollar. Echt bijkomende rentesteun zit er voor de yuan voorlopig niet in. De PBOC stuurt de monetaire condities vooral via technische parameters in de kredietverlening (reserveverplichtingen en andere regelgevende maatregelen). 

Figuur - USD/CNY: yuan neemt een pauze na sterk remonte eerder dit jaar      

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.