S&P blinkt kredietstatus Australië op

De markten: kort op de bal

Aussie dollar en rentes reageren koeltjes

Kredietbeoordelaar S&P behield vanmorgen de AAA-status van Australië en verhoogde de vooruitzichten van “negatief” tot “neutraal”. De omgekeerde beweging gebeurde nu iets meer dan één jaar geleden. In april vorig jaar was S&P bezorgd over de economische en fiscale risico’s als gevolg van de coronacrisis. Het gaf toen mee dat de rating binnen de twee jaar hetzelfde te wachten stond mocht de economische schade groter of langduriger zijn dan ze toen zelf dacht. Australië verraste S&P maar op een goede manier. Het land had de pandemie relatief snel onder controle. De grote fiscale geste joeg de stilgevallen economische motoren snel weer aan en beperkte de langetermijn impact. Op de korte termijn sloeg dat uiteraard een stevig gat in het budget. Toch gelooft S&P dat Australië de tekorten de komende jaren richting 3% van het BBP kan afbouwen. Ter vergelijking: voor het fiscaal jaar 2021 loopt het tekort op tot 10%. Als grote exporteur van grondstoffen profiteert het land down under natuurlijk ook van de hausse in onder meer ijzer. Maar bomen groeien niet tot aan de hemel: een sneller en/of groter dan verwachte terugval in grondstoffenprijzen is een van de grote neerwaartse risico’s die S&P identificeert. Daarnaast is de pandemie nog niet helemaal verdwenen: nieuwe langdurige lockdowns, een groeivertraging en/of aanzienlijke extra fiscale steun staan ook hoog op het risicolijstje.

Anders dan in april vorig jaar, reageren Australische activa deze keer maar amper. De tienjaarsrente tuimelt vanmorgen bijna zes basispunten maar dat gebeurde al van bij de opening. AUD/USD handelt in de buurt van de sluiting vorige week vrijdag (0,773). Australische aandelen noteren marginaal lager (-0,1%).

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.