Paryolls opnieuw niet echt overtuigend

De markten: kort op de bal

Dollar en rente: terug naar af

Meer nog dan anders konden de Amerikaanse payrolls vandaag beslissend zijn voor de volgende trend op de markten. Vorige maand leverde de jobgroei in de VS een stevige misser op met een netto jobcreatie van slechts 266 000, waar de hoop lag op niet minder dan 1 miljoen. Maandcijfers kunnen altijd geplaagd worden door ‘statistische issues’, zeker in de wispelturige coronacontext, maar toch. Ook was niet altijd duidelijk in welke mate de beperkte jobgroei te wijten was een gebrek aan geschikte werkkrachten dan wel aan een vertragende onderliggende dynamiek. Hoe dan ook na de ISM’s eerder deze week en een sterk ADP-rapport over de private jobcreatie gisteren (+978 000) waren de verwachtingen opnieuw hoog gespannen. 

Het verdict voor mei: opnieuw geen ‘Grand Cru’. 559. 000 netto jobgroei (675 000 was verwacht). De tewerkstelling bevindt zich hiermee nog wel steeds 7.6 mln beneden het niveau van voor corona. De werkloosheidsgraad daalde wel verder van 6.1% naar 5.8%. Het Labour Department geeft aan dat dit waarschijnlijk een onderschatting is omdat een aantal mensen zich nog steeds onterecht als tewerkgesteld opgeeft. Bovendien neemt de participatiegraad (61.6% van 61.7%) opnieuw niet toe. De terugkeer van de Amerikanen naar de arbeidsmarkt verloopt nog steeds trager dan verwacht/verhoopt. Het feit dat onder meer de kinderopvang nog niet overal werkt als voorheen en betere vervangingsinkomens kunnen hier een gedeeltelijke verklaring zijn. De jobgroei werd logischerwijs gedragen de dienstensector (489 000) met een verder herstel van horeca en vrije tijd (292 000), op een afstand gevolgd door een herstel voor onderwijs een gezondheidszorg (87 000). De toename in andere cyclische diensten (transport bijvoorbeeld 37 000) bleef beperkt. De overheidstewerkstelling nam ook verder toe (67 000). 

Voor de markten is dit duidelijk geen ‘game-changer’. Dit is niet de oververhitte arbeidsmarkt die de Fed nastreeft. Het feit dat de tewerkstellingsgroei wordt afgeremd door een gebrekig/minder vlot arbeidsaanbod maakt het plaatje voor de centrale bank alleen maar moelijker. Na een beperkte opsprong gisteren, leveren de Amerikaanse rentes weer enkele basispunten in (5-j -3bp). Ook voor de dollar is het terug naar af. Na een mooie uitbrak gisteren wordt quasi alle winst weer ingeleverd. De handelsgewogen dollar valt terug van 90.50 tot 90.27. EUR/USD herstelt van de lage 1.21-zone naar 1.217. De (Amerikaanse) beurzen putten wel opnieuw moed (futures winsten van 0.25% tot 0.60%). Met deze data moet de Fed misschien toch niet al te snel van stapel lopen in het debat van de afbouw van de monetaire steun. 

Figuur - EUR/USD: payrolls niet goed genoeg voor blijvend USD-herstel.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.