VS krijgen een verdeeld congres

“So what” of “big deal”?

Flag US

Het Amerikaanse volk trok gisteren naar de stembus voor de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen. De resultaten sijpelen nog tot deze middag binnen maar nu al is duidelijk dat de Democraten het Huis heroveren. Een ‘split Congress’ – waarbij de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden – is daarmee een feit. Het is niet ongewoon dat de ‘mid terms’ uitdraaien op winst voor de “oppositie”. Toch betekent de massale opkomst (hoogste in meer dan 50 jaar) een “reality check” voor huidig President Trump. Vanuit een politiek perspectief diept zo’n verdeeld Amerikaans bestel de polarisatie wellicht verder uit. Verwacht u aan wetgevende chaos, meer “democratische omzeiling” via presidentiële besluiten en (nog) hardere retoriek langs beide zijden. De Democratische partij kan in principe ook diverse onderzoeken vorderen (bv. naar de vermeende connecties tussen Trump en Rusland tijdens de presidentiële verkiezingen). Tot een afzetting – waartoe in den beginne nog luidkeels werd opgeroepen – komt het allicht niet. Dat vereist een twee derde meerderheid in de door Republikeinen gedomineerde Senaat. Maar alles wijst erop dat de laatste 2 jaar van Trump’s ambt allerminst vlot zullen verlopen. Vanuit economisch oogpunt zijn de zaken wellicht wat genuanceerder. De nieuwe politieke situatie beperkt deels de ontplooiing van Trump’s economische agenda. Die bestond onder meer uit grote infrastructuurwerken en een tweede ronde belastingverlagingen. Tegelijk betekent dit minder risico’s voor oververhitting en een harde landing van de economie. Het maakt het voor Trump ook moeilijker om de harde woorden inzake het handelsbeleid om te zetten in daden. Het verdeeld congres betekent mogelijk evengoed een status quo tot aan de volgende presidentsverkiezingen. Gelet op de uitstekende staat waarin de Amerikaanse economie zich nu bevindt, is dat misschien zelfs niet eens zo slecht.


De markt maakt nu die afweging. De eerste verkiezingsresultaten stuurden de dollar vanochtend nog van het kastje naar de muur. Momenteel blijft de greenback lichtjes neerwaarts georiënteerd, maar de verliezen blijven al bij al relatief beperkt. Dat komt omdat de markt al grotendeels gepositioneerd stond voor een Democratische overwinning van het Huis. Terzelfdertijd doet dit resultaat wellicht geen afbreuk aan de huidige visie van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op de economie. Die komt morgen samen. Een wellicht onveranderde, optimistische boodschap legt mogelijk alweer een plafond onder de USD.
 

Figuur - Handelsgewogen dollar (DXY) beperkt verliezen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.