Voedselprijzen blijven stijgen

De markten: kort op de bal

Moeilijke spreidstand voor centrale banken, vooral in opkomende markten 

Maandelijks maakt de FAO (Food and Agriculture Organisation van de UNO) haar voedselprijsindex bekend. Die meet de stijging van een korf voedselgerelateerde grondstoffen. De index steeg in mei opnieuw met 4.8% op maandbasis. Hierdoor noteert de prijskorf nu 39.7% hoger vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging in april was de snelste sinds oktober 2010 en de twaalfde maandstijging op rij. Die index bevindt zich nu op het hoogste niveau sinds september 2011 en nadert een historisch recordniveau.   
 
De stijging deed zich voor in de vijf deelcomponenten van de korf (granen, plantaardige oliën, suiker, vlees en melkproducten). De meest uitgesproken stijging werd opgetekend voor plantaardige oliën (7.8% m/m, onder meer soja en palmolie), gevolgd door suiker (6.8% m/m) en granen (6.0% m/m). Zoals steeds is de stijging voor individuele grondstoffen afhankelijk van specifieke vraag/aanbodfactoren. Zo spelen minder gunstige weeromstandigheden in Brazilië een belangrijke rol in de stijging van de prijs voor sommige granen (en koffie). De productie van plantaardige oliën wordt dan weer afgeremd door moeilijkere productie in Zuidoost-Azië. Aan de vraagzijde is er een algemeen sterke cyclische vraag in een context van een dikwijls laag voorraadpeil. In sommige gevallen wordt dit nog versterkt door vraag van buiten de voedselproductie (b.v bio-brandstof). 
   
De stijging van voedselprijzen is vooral een factor van belang voor minder ontwikkelde landen. Daar maakt voedsel een groot deel het van de bestedingskorf, met belangrijke gevolgen voor het beschikbaar inkomen. De prijsstijgingen kunnen ook de centrale bank van de betrokken landen dwingen om de rente sneller te verhogen. Een zwakke lokale munt maakt het probleem alleen maar groter omdat de internationale prijzen voor grondstoffen meestal zijn uitgedrukt in harde valuta (USD), wat de prijsstijging in een (zwakke) lokale munt versterkt. 

Figuur - FOA-voedselprijsindex nadert recordniveaus 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.