Stijgende huizenprijzen op de radar van de Bank of England

De markten: kort op de bal

Pond stuit op technische barrière  

vlagecUK

Op de beleidsvergadering van begin mei was Bank of England (BoE) hoofdeconoom Haldane de ‘inflatie-contrarian’ binnen het beleidscomité. In wat vooral als een symbolische actie werd gezien, stemde hij als enige om de laatste schijf van het aankoopprogramma van obligaties terug te schroeven van £150 mld tot £100 mld. Daardoor zou de aankopen al stoppen in augustus en niet eind dit jaar zoals nu gepland. De economie kon volgens hem met minder steun voort en de vraag/aanbod balans zou wel eens meer in de richting van inflatie kunnen overslaan dan tot nu gedacht. De markten trokken toen niet al te veel conclusies. Haldane had zijn punt gemaakt maar was ook een beetje ‘yesterday’s man’. Hij had immers aangekondigd het beleidscomité (voor het einde van zijn geplande termijn) te verlaten na de beleidsvergadering van juni. De rest van de gouverneurs kon zich wel nog vinden in de stelling dat de inflatie-opstoot waarschijnlijk tijdelijk is. 

Ondertussen zijn de geesten binnen de BoE blijkbaar toch aan het opschuiven. Zo toonden twee andere gouverneurs, Cunliffe en Ramsden zich in interview gisteren ongerust over de versnelde stijging van de huizenprijzen. Eerder op de dag liet de indicator van de Nationwide Building Society een jaarstijging optekenen met 10.9%, het snelste tempo sinds 2014. Die stijging is mogelijk deels ingegeven door een belastingkorting die volgende maand uitdooft, maar toch. Huizeninflatie is geen expliciet doel van het monetair beleid maar is wel één van vele ongewenste neveneffecten van het ultra-soepel monetair beleid. Naast de huizenprijzen geven beide gouverneurs ook aan dat ze de globale vraag-aanbod balans meer in het oog gaan houden en optreden indien nodig. Eerder vorige week gaf aan andere gouverneur, Gertjan Vlieghe, al aan dat een onverwacht positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt tot een renteverhoging in 2022 kon leiden. Ook hij hield rekening met minder gunstige scenario’s. Toch waren de commentaren opvallend voor iemand die doorgaans het etiket van een monetaire duif krijgt opgespeld. 

Tenslotte nog een zijsprong in verband met BoE-commentaren over inflatie. In het kader van een conferentie over verantwoord ondernemen wees gouverneur Bailey erop dat, onder een minder gunstig scenario, ook de klimaattransitie op termijn mogelijk tot hogere inflatie kan leiden. Dit heeft natuurlijk niet onmiddellijk betrekking op de huidige rentecyclus, maar Bailey geeft alvast aan dat centrale bankiers ook deze factor op termijn mogelijk meer gewicht zullen moeten geven. 

Op zich zou je verwachten dat vooral de commentaren van Cunliffe een Ramsden, zoals die van Vlieghe vorige week, het pond een duwtje in de rug zouden geven. Quod non, integendeel. Vooral markttechnische factoren beslisten daar anders over. Cable (GBP/USD) botste tegen de top van begin februari aan (1.4237). Dat bleek en stap te ver en in de plaats daarvan nam men winst in deze populaire Angelsakische muntcombinatie. Die beweging sloeg ook over naar EUR/GBP. Een eventuele test van de steun op 0.8561 kwam er niet. EUR/GBP vatte zelfs opnieuw post boven 0.86. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het inflatiedebat in het VK sneller opschuift dan in de EMU. Nieuwe Britse inflatiecijfers zijn er op 16 juni. De Bank of England komt opnieuw bijeen op 24 juni.  

Figuur - Cable (GBP/USD) botst (voorlopig?) op een technische barrière 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.