2-% ECB doelstelling bereikt, maar ….

De markten: kort op de bal

Euro en rente reageren nauwelijks 

Flag EU

Het was al even geleden, van november 2018 om exact te zijn, maar met een eerste schatting van de EMU-inflatie voor mei op 2.0% is de ECB-doelstelling van ‘kortbij maar iets beneden 2%’ gehaald; op de letter genomen zelfs lichtjes overschreden. De uitkomst was iets hoger dan de marktverwachting (1.9%), maar een echt grote verrassing was dit niet. Inflatiecijfers in een aantal EMU-lidstaten wezen de voorbije dagen al in deze richting. De marktreactie blijft uiterst beperkt. 

In verband met het monetaire beleid gaat het al lang niet meer om het éénmalig halen van de algemene inflatiedoelstelling. Die doelstelling moet blijvend gehaald worden, moet de uiting van een onderliggend economisch herstel zijn en vooral van een sterke arbeidsmarkt en hogere lonen. Kortom het moet de ‘juiste’ inflatie zijn en ze mag niet tijdelijk zijn. Het feit dat de onderliggende inflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen (en tabak en alcohol) slechts beperkt steeg van 0.7% tot 0.9% j/j is een illustratie dat die ‘juiste’ inflatie voor de ECB zeker nog niet is bereikt. Dat wordt ook geïllustreerd door de relatief lage diensteninflatie (1.1% j/j) en inflatie voor industriële goederen (0.7% j/j). Op zich brengt het cijfer niet zoveel bij aan het debat dat op de ECB-beleidsvergadering van 10 juni zal worden gevoerd. Daar luidt de vraag vooral of de monetaire condities voor de hele eurozone voldoende soepel zijn/blijven om een breed gedragen herstel op lange termijn te verzekeren. In maart oordeelde de ECB dat de stijging van de lange rentes (zowel de Duitse basisrente als de spreads in de periferie) moest worden ingetoomd door versnelde obligatieaankopen onder het PEPP-crisisprogramma om deze voorwaarde te vervullen. Ondertussen is het vooruitzicht verbeterd, maar zijn de rentes hoger dan in maart. De (verwacht) hogere headline inflatie zal in dit verband het debat tussen ‘duiven’ en ‘haviken’ over het eventueel terug verminderen van dat aankooptempo maar nauwelijks beïnvloeden. Tot iets meer dan een week geleden stonden de Europese rentes onder opwaartse druk, een mogelijke anticipatie op een mini-tapering in juni. Na een aantal terughoudende commentaren van ECB-gouverneurs zette de (rente)markt toch weer een stapje terug. We gaan ervan uit dat die mini-afbouw/vertraging van de PEPP aankopen niet lang kan worden uitgesteld. In principe plaatst dat een bodem voor de eventuele terugval in de Duitse rente/EMU swaprentes. Voor de Duitse 10-j rente is -0.25%/-0.20% een eerste steun. De EMU-swaprente (10-j nu 0.11%) steeg recent iets minder snel dan de Duitse rente. Opnieuw is er weinig reden om een terugval in negatief gebied te verwachten. Ook EUR/USD reageerde nauwelijks op de inflatiedata. Daar is het vooral uitkijken naar de Amerikaanse cijfers straks (ISM) en de volgende dagen (payrolls).  

Figuur - Duitse 10-j rente: EMU inflatie-opsprong tot 2% verandert ECB-debat nauwelijks 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.