EUR/USD en EUR/GBP veren op

De markten: kort op de bal

Hoeveel slecht nieuws is ondertussen verdisconteerd? 

Merkwaardige prijsbeweging in de wisselmarkt de voorbije twee dagen. Sinds januari was de relatieve voorsprong/achterstand in het vaccinatieproces (en daardoor het perspectief op heropening van de economie) een belangrijke verhaallijn op de wisselmarkt. De voorsprong van het VK en de VS zetten de dollar en het pond in koppositie. De euro hapte naar adem. Het feit dat de Fed en de ECB op hun beleidsvergaderingen in maart, omwille van het uiteenlopend herstelpad ook verschillend reageerden op de stijging van de lange rente, versterkte ook het patroon op de wisselmarkten. 

Ondertussen tekent de versnelde opening van de economie zich ook af in de Amerikaanse data. De ISM’s en de payrolls toonden de dat de VS een versnelling hoger schakelt. In het VK is de vertaling van de vaccinatievoorsprong in de data nog minder duidelijk maar de ook de Britse regering is gestart met een voorzichtige heropening van de economie. Toch vertaalde dit zich de voorbije dagen niet meer in een verdere versterking van het pond & de dollar/verzwakking van de euro. Integendeel, EUR/USD zette vorige week een correctief dieptepunt iets boven 1.17. EUR/GBP ging in dunne handel maandag even beneden 0.85 maar maakte gisteren een opvallende comeback. Noem het gerust een euro short-squeeze. 

Er waren niet onmiddellijk harde data om de bewegingen te verklaren. De Europese commissie toonde zich gisteren wel iets optimistischer over de uitrol van de Europese vaccinatiecampagne. Onder de hypothese dat het Astra-Zeneca vaccine verder kan worden ingezet zoals gepland, kunnen de meeste grote landen de meerderheid van hun bevolking mogelijk al beschermen tegen eind juni. Eerder werd verwacht dat dit punt slechts zou worden bereikt aan het einde van de zomer. Dat opent stilaan ook perspectieven voor de Europese heropening.  
 
De voorbije maanden werd de relatieve verwachting voor de Europese groei vergeleken met de VS (blauwe lijn) voor dit jaar aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Voor 2022 (groene lijn) was dat veel minder het geval. Mogelijk is dit thema van groeiachterstand nu stilaan verdisconteerd en is er zelfs ruimte voor een relatieve Europese inhaalbeweging. Voorlopig is het niet meer dan een werkhypothese. Hoe dan ook, door het herstel van de voorbije dagen heeft EUR/USD zich alvast wat ademruimte gecreëerd. Het heroveren van de het vorig dieptepunt van 1.1836, is zelfs al een eerste schuchter technisch pluspunt. Voor EUR/GBP (0.8585 zone) is de beweging nog niet meer dan een eendagsvlieg. Toch probeert ook deze muntcombinatie te ontsnappen aan het neerwaarts trendkanaal dat de handel sinds begin januari domineerde. Een herstel boven 0.8655 zou hier een eerste signaal zijn dat de druk op de euro afneemt. 

Figuur -EUR/USD (rood) versus relatieve groeiverwachting VS 2021 (blauw)/2022 (groen): slecht euro nieuws stilaan verdisconteerd? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.