Britse verwerkende nijverheid zet tandje bij voor brexit

De markten: kort op de bal

Pond reageert niet

Flag UK

De PMI-indicator uit de verwerkende nijverheid in het VK herstelde onverwacht in december. De algemene index klokte af op 54.2. Het cijfer voor november werd ook opwaarts bijgesteld tot 53.6 (van 53.1). De basis voor de heropleving van de activiteit is echter eerder ambigu. Volgens IHS Markit bereiden de bedrijven zich vooral voor op de mogelijke onzekerheid naar aanleiding van brexit. De bedrijven voeren hun voorraden op en dat leidt tot een stijging van de orders zowel uit binnen- als buitenland. Bedrijven willen zich wapenen tegen een mogelijke verstoring van de productieketting als gevolg van wanordelijke brexit. IHS Markit ziet de herleving in de activiteit in de verwerkende nijverheid dan ook als eerder tijdelijk. Voorlopig wijst het rapport niet op een blijvende heropleving.

Gezien de ambigue verklaring voor het herstel in de activiteit was ook de marktreactie uiterst beperkt. EUR/GBP dobbert doelloos rond in de buurt van 0.90. De markt kijkt vooral uit naar de volgende stappen in het politieke debat wanneer de politici volgende week terugkeren uit het Nieuwjaarsreces. Tot nader bericht is de stemming over PM May’s brexit-deal gepland voor de week van 14 januari.
 

Figuur - EUR/GBP: nog steeds wachten op meer concreet brexit-nieuws

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.