CNB-renteverhoging is uitstel en geen afstel

De markten: kort op de bal

EUR/CZK blijft ten noorden van 26

De Tsjechische centrale bank boog zich gisteren over het monetair beleid. De laatste groei- en inflatievoorspellingen dateren van februari. Tijdens de vergadering gisteren toetste ze die prognoses af aan de realiteit.

Over het algemeen is de CNB tevreden over haar inschatting; alles verloopt min of meer zoals verwacht. Maar er zijn enkele belangrijke kanttekeningen. De Tsjechische regering verlengde én verstrengde sinds de vorige CNB-bijeenkomst de beperkende maatregelen om de derde coronagolf in te dijken. Dat werpt vruchten af maar komt niet zonder gevolgen op onder meer de gezinsconsumptie. De sterke Tsjechische (auto-)industriële motor begint te sputteren. Het tekort aan grondstoffen en andere componenten omwille van verstoorde aanbodketens treft de productie. Eerder deze maand sloten andere autobouwers waaronder Ford, GM en Volvo al enkele assemblagelijnen om dezelfde reden. Inflatie koelde recent af maar blijft aan de hoge kant van de verwachtingen. De CNB maakt zich voorlopig nog geen zorgen over haar februari-voorspellingen (inflatie rond de 2%-doelstelling dit en volgend jaar). De relatief sterke arbeidsmarkt zorgt mee voor opwaartse inflatiedruk onder de vorm van loongroei.

De Tsjechische kroon doorboorde EUR/CZK weerstand rond 26 in februari. De markten anticipeerden op een economische heropening, vaccinatiecampagne én een normalisatie van het monetair beleid. Een escalatie van de derde coronagolf met bijhorende maatregelen stak echter stokken tussen de wielen. Toch noteert de Tsjechische munt in het huidige kwartaal nog steeds iets sterker dan de CNB verwachte (gemiddeld 26 i.p.v. 26,3). Dat geeft gouverneur Rusnok en co een beetje ademruimte wat de vooropgestelde renteverhogingen betreft. Een sterkere munt neemt immers een deel van de taak van monetaire verstrakking op zich. In de huidige onzekere context is dat geen overbodige luxe. Rusnok gaf tijdens de persconferentie achteraf mee dat de beleidsnormalisatie nog steeds in de stijgers staat, maar misschien later dan de voorspelde zomerdoorstart door het model. De Tsjechische munt verzwakte gisteren marginaal. EUR/CZK sloot in de buurt van 26,2. Op korte termijn drijft vooral de epidemiologische situatie de munt (en haar CE-collega’s). We blijven optimistisch op de middellange termijn met een graduele versteviging richting EUR/CZK 25.

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.