Bank of Canada schroeft uitzonderlijke maatregelen binnenkort terug

De markten: kort op de bal

Breder plaatje voor CAD oogt rooskleurig

Een toespraak door Toni Gravelle van de Bank of Canada ging gisteren niet onopgemerkt voorbij. De vicegouverneur liet weten dat enkele van de uitzonderlijke monetaire steunmaatregelen de komende weken uitdoven. De BoC doekt de noodfaciliteiten die massaal in liquiditeit voorzien op en zal de programma’s waarmee ze onder meer bedrijfsobligaties (korte en lange termijn) opkoopt niet verlengen.

Gravelle lichtte ook het aankoopbeleid van overheidsobligaties wat toe. Op dit moment koopt de BoC à rato van CAD 4 miljard per week. De bedoeling is om op termijn over te schakelen naar een “herinvesteringsfase”. Ze wil m.a.w. de netto-aankopen naar nul herleiden en enkel nog de vrijgekomen gelden uit vervallen obligaties opnieuw investeren. De BoC laat zich daarin leiden door het economisch herstel. Het spreekt voor zich dat dat proces voldoende robuust moet zijn vooraleer de BoC de zogenaamde “tapering” aanvangt. Momenteel bezit de centrale bank zowat 35% van de uitstaande overheidsobligaties. Voor gouverneur Macklem ligt de grens op 50%. Vanaf dan dreigt het aankoopbeleid de normale marktwerking te verstoren. Het houdt steek om stilaan op de rem te staan wil de BoC nog een beetje munitie overhouden indien de economische remonte toch ontspoort. Gravelle koppelt de aankoopintenties wel expliciet los van de beleidsrente. Die blijft waarschijnlijk minstens tot 2023 op het huidige niveau (0,25%).

De speculatie rond de afbouw van het tempo liep sinds de vorige beleidsvergadering (10 maart) omwille van de mooie groeivooruitzichten al flink op. Gravelle deed nauwelijks moeite om die de kop in te drukken. Op 21 april kondigt de BoC waarschijnlijk een eerste, voorzichtige stap richting monetaire normalisatie aan, een primeur voor de geavanceerde economische wereld. De Canadese dollar had het de laatste dagen, gisteren incluis, toch wat moeilijk. USD/CAD veerde op van een meerjarig laagtepunt in de buurt van 1.24 eind vorige week richting 1.26 gisteren. De tuimelperte in olieprijzen, gedreven door nieuwe, vooral Europese lockdowns, en een algemene risk-off context treffen de loonie momenteel midscheeps. In een breder perspectief oogt de toekomst rooskleurig voor CAD. Graduele monetaire normalisatie, een cyclisch economisch herstel en een stijgende olievraag maken van USD/CAD 1,22 een realistisch koersdoel in de komende maanden.

USD/CAD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.