Erdogan stuurt hoofd van centrale bank alweer de laan uit

De markten: kort op de bal

Turkse lira terug naar af

De Turkse president Erdogan stuurde afgelopen weekend tot grote verbazing het hoofd van de centrale bank, Agbal, wandelen. Agbal was de opvolger van de ook al onverwacht ontslagen Uysal. Uysal nam de leiding over in juli 2019 en probeerde met allerlei technische achterpoortjes het verval in de Turkse lira te stoppen en inflatie af te remmen. Zonder succes. Agbal ging doortastender te werk. Hij maakte van inflatie de topprioriteit en verhoogde in geen tijd de beleidsrente van 10,25% tot 17%. Met Agbal aan het hoofd won de Turkse centrale bank met mondjesmaat haar vergane geloofwaardigheid terug. De Turkse lira is wat dat betreft misschien wel de beste graadmeter. De munt verstevigde onder Agbal’s leiding van ongeveer EUR/TRY 9,5 tot 8,5. Dat is voor alle duidelijkheid nog altijd historisch zeer zwak. Maar de toon die Agbal zette, genoot duidelijk het vertrouwen van de markten.

Tijdens de afgelopen weken kwamen heel wat munten van opkomende landen onder druk. Dat was onder meer het gevolg van de sterke Amerikaanse en in mindere mate de Europese rentestijging. De Turkse lira bleef niet gespaard. Turkije kampt bovendien het een hardnekkig hoge inflatie, ook binnen het spectrum van opkomende landen. Voor de maand februari bedroeg die bijvoorbeeld 15,6%. Dat erodeert het broodnodige (reële) renteverschil die de Turkse munt iet of wat aantrekkelijk maakt voor investeerders. EUR/TRY nestelde zich opnieuw boven 9. Agbal trad vorige week daarom op en verhoogde de beleidsrente van 17% tot 19%. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Erdogan meent dat hoge beleidsrentes inflatie net aanwakkeren. Een lage rente is dus de oplossing voor zowel slabakkende groei als een uit de hand lopende inflatie. Wie het daar bij de Turkse centrale bank niet mee eens is, moet dus voor zijn/haar job vrezen.

EUR/TRY maakt een forse koerssprong vanmorgen. Het paar ging even van 8,6 richting 9,75, het voor de lira zwakste peil sinds december vorig jaar. Ondertussen bevindt het paar zich in de buurt van 9,34. We vrezen dat de verliezen voor de Turkse munt hier niet stoppen. EUR/TRY 9,75 is een eerste belangrijke technische zone. Als die sneuvelt, ligt de weg naar nieuwe diepterecords (voorbij 10,2) open.

Figuur - Opluchting voor Lira van korte duur

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.