Glorietijd van olie (even?) voorbij?

De markten: kort op de bal

Top van $70 per vat plots ver weg 

vlagecolie

De algemene volatiliteit op de markt zorgde gisteren voor een ietwat onverwacht slachtoffer. De olieprijs nam een stevige duik. Eerder deze week probeerde de prijs voor een vat Brent ruwe olie nog post te vatten boven de kaap van $70 p/vat. Gisteren stond er op een bepaald ogenblik $62 op de tabellen. Als oorzaak wordt onder meer verwezen naar de vertraagde heropening van de Europese economie door de trage vaccinatiecampagne en een hardnekkige opstoot van het coronavirus met bijkomende beperkende maatregelen op verplaatsingen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Andere berichten duidden op een stijgend aanbod/export vanuit Saudi-Arabië en Iran die de vraag-aanbod-balans kunnen verstoren. 

Afgezien van die specifieke vraag- en aanbodfactoren, is het waarschijnlijk geen toeval dat de correctie er kwam op het ogenblik dat een nieuwe opstoot van de lange (reële) rentes in de VS ook voor onrust zorgde op andere deelmarkten. Tot nu was olie een van de exponenten van de reflatietrade. Het ging allemaal mooi hand in hand: hogere grondstoffenprijzen, een beter risicosentiment, oplopende inflatieverwachtingen en een zwakkere dollar. Nu de rentestijging vooral gedreven wordt door een hogere reële rente, eerder dan door inflatieverwachtingen, begint dat mooi samenhangend patroon van de reflatietrade te desintegreren. De beurzen handelen volatieler, de dollar is in betere doen. De inflatieverwachtingen blijven hoog, maar de stijging vertraagt. Een aantal traditionele marktcorrelaties die een hogere olieprijs ondersteunden, zijn minder uitgesproken worden zelfs negatief voor olie (bijvoorbeeld sterke dollar). In de mate dat hogere reële rentes voor oplopende globale volatiliteit blijven zorgen, kan dat ook steeds meer doorsijpelen naar olie en mogelijk andere grondstoffen. Iets om naar uit te kijken, bijvoorbeeld ook als het gaat om de evolutie van de inflatieverwachtingen. 

Figuur -Olie was een belangrijke drijfveer voor inflatie(verwachtingen). Vertraging op komst? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.