ECB houdt stijging lange rentes in het oog

De markten: kort op de bal

Verbale interventie stuurt Europese rentes (nu nog) lager

Flag EU

De verwachting van een krachtig economisch herstel met een (stevige) scheut inflatie, de zogeheten reflatietrade, lanceerde het lange eind van de rentemarkten wereldwijd. Voor Duitsland bijvoorbeeld spreken we van begin dit jaar tot eind vorige week over 30 basispunten. De Europese 10j-swaprente steeg bijna 32 basispunten en sloot voor het eerst sinds april 2020 terug in positief gebied. Op zich is dat geen slecht teken. Het is een motie van vertrouwen van de markt in de economie. Maar er is een keerzijde. (Soevereine) rentes worden gebruikt als referentie in de (krediet)prijszetting door het financieel systeem. Blijvend hogere rentes kunnen daardoor leiden tot minder gunstige financiële condities (lees: duurdere consumenten- en bedrijfskredieten) en het economisch herstel ondermijnen. De snelle rentestijging maakt daarom de Europese Centrale Bank behoorlijk nerveus. Tijdens een parlementaire hoorzitting gisteren verklaarde ECB-voorzitster Lagarde dat de centrale bank de evolutie op de markten van dichtbij opvolgt. U herinnert zich misschien nog een gelijkaardige uitspraak over de euro enkele maanden terug. De eenheidsmunt apprecieerde op relatief korte tijd vrij fors, onder meer dankzij het Europees herstelfonds. Dat dreigde de 2%-inflatiedoelstelling uit te hollen. U herinnert zich mogelijk ook de beperkte en uiteindelijk zelfs perverse (ondersteunende!) impact op de munt. Dat kwam omdat de markt besefte dat de ECB eigenlijk nog maar weinig middelen ter beschikking heeft om een ongewenste eurostijging tegen te gaan. Verbaal dreigen doe je beter enkel als je die woorden hard kan maken. Lagarde riskeert met de uitspraken gisteren voor eenzelfde anticlimax te zorgen. Welke opties heeft de ECB immers nog om de (lange) rentes te drukken? Een uitbreiding van PEPP, in tijd en/of omvang, ligt moeilijk bij de achterban. Dat was in november vorig jaar al een felbevochten compromis. Het is weinig waarschijnlijk dat de ECB-haviken op korte termijn van gedacht veranderen, vooral nu een massale vaccinatiecampagne in de stijgers staat en het economisch normaal lonkt. De andere optie is een soort van beheersing van de rentecurve zoals Japan of Australië doen. Het probleem in de EMU is dat er niet één referentierente bestaat waarop de ECB zich kan toespitsen. In de praktijk betekent dit dus de beheersing van maar liefst 19 EMU-curves. En dan hebben we het nog niet gehad over het politieke aspect. Pakweg Duitsland en Nederland zullen niet zonder meer aanvaarden dat de ECB aanzienlijk meer Italiaanse overheidsobligaties opkoopt om de rente te verankeren.

De markt nam Lagarde’s interventie gisteren nog au sérieux. Duitse rentes tuimelden in de dag even 8 tot 9 bpn aan het lange eind. Het nettoverlies bedroeg uiteindelijk 3,4 (10 jaar) tot 4,6 bpn (30 jaar). De Europese tienjaarsrente daalde opnieuw af in nipt negatief gebied (-0,01%). Waarschijnlijk volgen na Lagarde’s openingsaanval op de rentestijging nu nog andere gouverneurs. Kan de ECB de markten verbaal blijvend overtuigen? Allicht niet. We denken dat algemene reflatieverhaallijn vrij snel de bovenhand terugneemt als pijnlijk duidelijk wordt dat de centrale bank eigenlijk uitgespeeld is.

Europese tienjaarsswaprente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.