S&P krikt rating Nieuw-Zeeland op

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar test jaarhoogtepunt

Flag EU

Ratingbureau S&P trok de rating van Nieuw-Zeeland gisteren met één trapje op van AA tot AA+ met stabiele outlook. Het land had al sinds 2011 een AA-rating die S&P vanaf januari 2019 aanvulde met een positieve outlook. Het ratingbureau verwijst naar het economisch herstel na de pandemie, dat zich in Nieuw-Zeeland sneller voltrekt dan in de meeste andere ontwikkelde economieën. Al in het derde kwartaal van 2020 herstelde het land van de coronaklap met een nipt positieve 0,4% jaar-op-jaargroei. Die prestatie kwam er dankzij een globaal geprezen aanpak van de pandemie met gerichte maatregelen (waaronder regiospecifieke lockdowns) die Nieuw-Zeeland grotendeels spaarden van een volwaardige tweede of derde pandemische golf. De overheid tastte (samen met de centrale bank) bovendien diep in de buidel om de economische schade daarvan zoveel mogelijk te dempen. Ze maakte dankbaar gebruik van de ruime budgettaire ruimte die Nieuw-Zeeland in de aanloop naar de crisis had. Maar zelfs na al die fiscale stimulering blijft de schuldgraad relatief laag. De Nieuw-Zeelandse overheid verwacht dat die in 2023 zal pieken op “slechts” 52,6% van het bbp. S&P ziet nog genoeg marge om een eventuele economische verslechtering, als die zich manifesteert, op te vangen. Maar als alles goed blijft gaan, voegt het er nog aan toe, zal de fiscale positie van het land de komende jaren verbeteren.

De Nieuw-Zeelandse dollar tikte even het hoogste peil sinds april 2018 aan na de eerste ratingverhoging sinds de pandemie. NZD/USD ging even voorbij het vorig jaarhoogtepunt maar hield niet alle winsten vast. Het koppel blijft voorlopig wel ten noorden van 0,73. De kiwi dollar belandde in 2021 in een zijwaartse handelsband na een ferme sprint doorheen 2020 na het dieptepunt in maart in de buurt van 0,55. Behalve van de verwachte snelle economische heropleving, profiteert de munt ook van een onwaarschijnlijke rally van (landbouw)grondstoffenprijzen als onderdeel van de grote reflatietrade die ook de (en niet alleen Nieuw-Zeelandse) rentes de stratosfeer injaagt. Zolang die aanhoudt, hoeft de remonte van kiwi dollar niet meteen te eindigen. Dat geldt zeker zo t.o.v. de USD.

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.