Europese batterij aan cijfers stelt teleur

EUR/USD houdt zich kranig

Flag EU

De conclusie van de diverse Europese cijfers die zonet werden gepubliceerd, is dezelfde: de data stellen teleur. De euro zone-indicator die het economisch vertrouwen van bedrijfsleiders en consumenten bundelt, brokkelt ook in oktober verder af tot 109.8 (vs. 110 verwacht). Het daalt daarmee voor de tiende maand op rij. In december vorig jaar bereikte het optimisme nog een cyclische piek. Eurostat publiceerde tevens een eerste lezing van de derdekwartaalgroei in de euro zone. Met een schamele 0.2% kw/kw kwam die fors onder de verwachtingen (0.4% kw/kw) uit. Het groeiherstel in Frankrijk (0.4% kw/kw t.o.v. 0.2% in Q2) was onvoldoende om de stagnatie in Italië (0% kw/kw) en de waarschijnlijk teleurstellende prestatie van Duitsland op te vangen. Dat laatste is een vermoeden, aangezien Duitsland een eerste groeiraming pas vrijgeeft op 14 november. De povere voorlopige inschatting die Eurostat voor Duitsland in rekening brengt, is wellicht gerelateerd aan de klappen die de auto-industrie – die in Duitsland zwaar vertegenwoordigd is – moest incasseren.


ECB-voorzitter Draghi signaleerde vorige week nog dat het momentum van de Europese economie afzwakte. Een normalisatie na een uitzonderlijk sterk 2017 en geenszins een economische neergang, gaf hij mee. Toch is een halvering van de kwartaalgroei, vooral in combinatie met de tanende sentimentsindicatoren, een verontrustende ontwikkeling. We kijken nu vooral uit naar de invloedrijke Duitse groeicijfers die mogelijk nog tot een herziening van het globale cijfers leiden.


Op de wisselmarkt houdt de euro zich, gegeven het toch minder positieve risicoklimaat, vrij kranig. De eenheidsmunt dipt lager na de cijfers, maar houdt de verliezen al bij al beperkt. EUR/USD noteert rond 1.136 maar bevindt zich wel stilletjes aan in de buurt van 1.1301 (augustus low).

Figuur - EUR/USD: 1.1301 (augustus low) in zicht

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.