Ierland

Ierland

Economische voorspellingen november 2022

Ierland

 

2021 2022 2023
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) 13,5 12,1 5,1
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) 2,4 8,1 5,3
Werkloosheidsgraad (covid-19-aangepaste nationale definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) 5,1 5,0 4,8
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) -1,9 0,1 0,3
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) 56,0 49,0 45,0
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 13,9 11,0 10,0
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen) 8,3 11,5 3,5
    4/11/2022

Andere voorspellingen en updates

Wereld

België

Centraal- en Oost-Europa