Ierland

Ierland

Economische voorspellingen februari 2024

Ierland

 

2023 2024 2025
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) -1,3 2,5 4,5
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) 5,2 2,3 2,1
Werkloosheidsgraad (covid-19-aangepaste nationale definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) 4,5 4,8 4,7
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) 1,7 1,8 1,8
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) 42,7 39,0 35,7
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 7,8 7,2 7,1
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen) 2,5 3,0 4,0
    15/2/2024

Andere voorspellingen en updates

Wereld

België

Centraal- en Oost-Europa