Ierland

Ierland

Economische voorspellingen september 2023

Ierland

 

2022 2023 2024
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) 12,0 5,6 4,8
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) 8,1 5,0 3,2
Werkloosheidsgraad (covid-19-aangepaste nationale definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) 4,4 4,4 4,4
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) 1,6 1,3 1,2
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) 44,7 39,9 36,1
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 9,1 8,2 7,5
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen) 12,3 2,0 3,0
    15/9/2023

Andere voorspellingen en updates

Wereld

België

Centraal- en Oost-Europa