Ierland

Ierland

Economische voorspellingen augustus 2022

Ierland

 

2021 2022 2023
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) 13,5 6,0 3,6
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) 2,4 7,5 4,5
Werkloosheidsgraad (covid-19-aangepaste nationale definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) 5,1 5,0 4,8
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) -1,9 0,1 0,3
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) 56,0 49,0 45,0
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 13,9 11,0 10,0
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen) 8,3 11,5 3,5
    8/8/2022

Andere voorspellingen en updates

Wereld

België

Centraal- en Oost-Europa