Ierland

Ierland

Economische voorspellingen juni 2024

Ierland

 

2023 2024 2025
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) -3,2 2,8 3,5
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) 5,2 2,0 1,8
Werkloosheidsgraad (covid-19-aangepaste nationale definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) 4,5 4,6 4,5
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) 1,7 1,8 1,8
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) 42,7 39,0 35,7
Saldo lopende rekening (in % van bbp) 9,8 7,2 7,1
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen) 3,1 3,0 4,0
    18/6/2024

Andere voorspellingen en updates

Wereld

België

Centraal- en Oost-Europa