Erdogan doet het weer

Marktrapport

Er zijn geen zekerheden meer, schreven we hier gisteren nog. Toch is er één man die ons dat idee nauwelijks een dag later weer even in vraag doet stellen. Telkens Erdogan, president van Turkije, de financiële nieuwsbulletins haalt, verzwakt de Turkse lira. Aan EUR/TRY 10,63 noteert de munt op een zucht van een nieuw dieptepunt. Tegenover de dollar rijgt de lira al enkele dagen de laagterecords aan elkaar. Wat kort door de bocht? Oordeel zelf maar.

Turkije is een land aan de rand van het Midden Oosten. Het is omgeven door conflicten waarin het ook zelf betrokken is. Turkije voert onder meer strijd tegen de Koerden in en de militaire krachten van buurland Syrië. De situatie escaleerde er deze week waarop Turks president Erdogan de oorlogstrom roffelde. Zo’n mogelijk opgedreven militaire interventie doet de geopolitieke stabiliteit in de licht ontvlambare regio verder wankelen. Het hoeft geen betoog dat dit het vertrouwen in de lira voort erodeert.

Als je spreekt over vertrouwen in de munt, kom je onvermijdelijk terecht bij het monetair beleid. Het is een kerntaak van elke centrale bank om die geloofwaardigheid te onderhouden. We citeren even de Turkse centrale bank (CBRT): “Introducing measures to protect the value of the Turkish lira in domestic and foreign markets is also among the duties of the MPC.” Hier schiet ze schromelijk tekort en Erdogan draagt daarbij een zeer grote verantwoordelijkheid. De president heeft een zwak voor economische groei maar gruwt van hoge beleidsrentes. Groei gaat doorgaans echter gepaard met inflatie. Het is de rol van de centrale bank om te fel oplopende prijzen te counteren met een strakker beleid. Zo creëert ze vertrouwen in de (waarde van) de munt. Maar niet volgens Erdoganomics 101: lage rentes stimuleren de economie én remmen de inflatie. Er is geen afweging. Simpel.

Erdogan beslist niet eigenhandig over het monetair beleid maar kiest wel wie een zitje in het bestuur krijgt. Hij is genadeloos voor dwarsliggers. Zo kreeg onder meer voormalig CBRT-hoofd Agbal de bons omdat hij de rente in zijn korte carrière (vier maand) met bijna 9 ppt optrok tot 19%. Zijn opvolger, Kavcioglu houdt het tot op vandaag nog vol. De man is een trouwe volgeling van Erdogan en misbruikte de licht vertragende kerninflatie om vorige maand een eerste keer in de rente te snijden (tot 18%), zelfs al toonde recent onderzoek door Turkse academici aan dat de inflatie in realiteit eigenlijk meer dan het dubbele bedraagt.

Het verliep enkele van Kavcioglu’s collega’s gisteren echter helemaal anders. Na een onderonsje met de CBRT-gouverneur, stuurde Erdogan bij decreet omstreeks middernacht drie leden van het zevenkoppige comité de laan uit. Een van de ongelukkigen, Kucuk, stemde tijdens de vorige beleidsvergadering als enige tegen de renteknip. De voormalige beleidsmakers stonden hun plaats op de CBRT-webstek al af voor twee opvolgers. Met een (uitsluitend?) Erdogan-gezind bestuur vreest de Turkse lira nu voor het ergste. Meer renteverlagingen zijn op komst, meer dan waarschijnlijk al tijdens de volgende beleidsvergadering op 21 oktober. Een vicieuze cirkel van alsmaar negatievere reële rentes, een verzwakkende munt en versnellende inflatie dreigt.

EUR/TRY: Turkse lira op een zucht van diepterecord na herschikking van CBRT-bestuur

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Groene obligatiemarkt krijgt groeispurt

Groene obligatiemarkt krijgt groeispurt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.