Zweedse inflatie vertraagt …

De markten: kort op de bal

… maar alleen dankzij tuimelende energieprijzen

Inflatie in Zweden koelde in januari af met 1.1% op maandbasis. Daardoor viel het jaar-op-jaarcijfer terug van 12.3% tot 11.7%. De reeks die zuivert voor het effect van het beleid van de centrale bank op de hypotheekrentes (CPIF) tekende een maanddaling van 1.9% op die het jaarcijfer op 9.3% (van 10.2%) bracht. Beide reeksen vielen nipt onder de verwachtingen uit. Er is een “maar”. De meest enge inflatiemaatstaf die naast het rentebeleid abstractie maakt van volatiele energieprijzen, klom tegen de verwachtingen hoger. In plaats van de verhoopte daling met 0.2% m/m (van 8.4% tot 8.2% j/j), steeg de reeks met 0.4% tot 8.7% j/j.

De Zweedse Riksbank leverde al een behoorlijke inspanning in de strijd tegen inflatie. Ze trok de rente met een cumulatieve 300 bpn op, van 0% tot 3%. Op de meest recente beleidsbeslissing (9 februari) was dat nog steeds met beide voeten vooruit (+50 bpn). De cijfers vandaag tonen dat er nog meer werk aan de winkel is. De centrale bank zelf denkt dat ze er met grosso modo 50 bpn wel zal geraken (inflatie bereikt 2%-doelstelling aan het einde van de beleidshorizon). De voorwaarde is wel dat ze die beleidsrente van 3.25-3.5% gedurende de hele periode aanhoudt. De Zweedse swapmarkt denkt eerder aan een eindstation van 3.75%. Ze schuift vandaag zelfs met mondjesmaat op richting 4%. Ook wij zien belangrijke risico’s voor een hogere piek dan de Riksbank momenteel in de boeken heeft staan. Dat is des te meer het geval zolang de Zweedse kroon aan zwakke niveaus handelt. De munt wint vandaag wat terrein – EUR/SEK daalt neer van 11.20 naar 11.13 – maar maar de historische dieptepunten van 2008 blijven dicht in de buurt. Tegen een veel grotere euro opboksen die, als het van ECB-gouverneur Villeroy afhangt, binnenkort ook een beleidsrente van 4% geniet, is nu eenmaal niet gemakkelijk.

EUR/SEK (weekgrafiek)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Veranderingen op til bij Bank of England

Veranderingen op til bij Bank of England