Sterke Australische arbeidsmarkt verhoogt druk op RBA

De markten: kort op de bal

AUD vanmorgen nummer 1 in FX, korte swaprentes stijgen

De Australische arbeidsmarkt blijft zonder meer in goeden doen. Na de stevige 76.5k tewerkstellingsgroei in mei, kwamen er in juni opnieuw 32.6k betrekkingen bij. Dat was meer dan dubbel zoveel dan de verwachte 15k. Voltijdse jobs namen het voortouw met 39.3k terwijl het aantal halftijdse jobs met -6.7k een stapje terugzette. Het Australisch statistisch bureau (ABS) wijst erop dat de tewerkstelling in lijn met de bevolkingsgroei toenam. Daardoor stabiliseerde de ratio werkenden op de totale bevolking op een recordniveau van 64.5%. Het is een uiting van een krappe arbeidsmarkt, aldus ABS. De ultralage werkloosheidsgraad van 3.5% is daar ook weerspiegeling van. De participatiegraad brokkelde marginaal af tot 66.8%, al is dat maar 0.1 ppt minder dan de recordniveaus. Het aantal gewerkte uren groeide in juni met 0.3%, opnieuw meer dan de tewerkstelling (0.2%). Een deel van de grote vraag naar arbeid van ondernemingen wordt dus opgevangen door langere werkdagen.

De Australische dollar verstevigde vanmorgen t.o.v. zijn Amerikaanse naamgenoot. In G10-sferen is het zelfs de best presterende munt. AUD/USD rondt opnieuw de kaap van 0.68 nadat het die in de afgelopen dagen verloren had. Australische swaprentes marcheren tot 7.8 bpn aan het korte eind van de curve hoger. Aanhoudende sterkte op de arbeidsmarkt zet druk op de Reserve Bank of Australia om de rente na een pauze op 4.10% in juli opnieuw te verhogen op 1 augustus. De geldmarkt is daar nog niet 100% zeker van (40% kans verdisconteerd), al groeide de overtuiging wel na de cijfers vanmorgen. Ze wacht mogelijks nog op bevestiging van de tweedekwartaal inflatiecijfers volgende week woensdag.

Australische tweejaarswaprente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt