Amerikaanse rentes breien vervolg aan correctie

De markten: kort op de bal

Verliezen sinds eind vorige week lopen op tot 30 bpn

Wanneer verlaagt de Amerikaanse centrale bank voor een eerste keer de rente? Richting jaareinde en niet vroeger, dat is zeker. In dat ruime interval concurreert 18 september met 18 december. De beleidsvergadering van 7 november nemen we niet mee in beschouwing omwille van de presidentsverkiezingen twee dagen eerder. De slinger tussen september en december beweegt heen en weer, in functie van de economische cijfers en, misschien nog belangrijker, de interpretatie van de markt. Eind mei was december de grootste kanshebber, wat slechts één renteverlaging impliceerde dit jaar. Recent gaat het weer de andere kant op. Het scenario van een start in september met een vervolg in december wordt mee ondersteund door de teneur van de Amerikaanse cijfers tot dusver. Het begon vorige week donderdag met een neerwaartse herziening van (ondertussen achterhaalde) groeicijfers van het eerste kwartaal. Een dag later was zuiver het gebrek aan een opwaartse verrassing van PCE-inflatiecijfers al voldoende. Maandag stelde het Amerikaanse ISM-bedrijfsvertrouwen van de maakindustrie teleur en gisteren viel het aantal openstaande vacatures met meer terug dan verwacht, tot het laagste in drie jaar.

De Amerikaanse rentes vielen in die periode tussen 20 en 30 basispunten terug over de curve. De tweejaarsrente (4.78%) nadert ondertussen de correctieve dieptepunten van midden mei (4.70%). De tienjaarsrente bevindt zich eigenlijk al in de technische gevarenzone tussen 4.32% en 4.35%. Een breuk effent het pad richting 4.20%. De beweging op het lange eind wijst mogelijks op een markt die wat begint te twijfelen aan de Amerikaanse economie. Dalende grondstofprijzen gisteren (koper, olie, ijzer) sluiten aan bij dat narratief. Aandelenmarkten vormen het sluitstuk. In Europa verloor de EuroStoxx50 1%. Wall Street opende in het rood maar sloot in extremis alsnog met lichte winsten. Toch stond een rentedaling van bijna 7 bpn op één dag in een niet zo ver verleden quasi garant voor veel mooiere beurswinsten.

Vandaag staan er opnieuw belangrijke data op de Amerikaanse agenda. Het ADP-tewerkstellingsrapport (verwacht op 175k) dient als voorproefje op het officiële rapport (payrolls) nu vrijdag. De ISM-indicator van de dienstensector maakte in april een onverwachte uitschuiver beneden 50 (= krimp). Voor mei ligt de lat op een herstel van 49.4 tot 51. We denken dat de markt op dit moment nog steeds gevoeliger is voor een negatieve verrassing.

Amerikaanse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt