Japanse economie raakt voorlopig niet uit het slop

De markten: kort op de bal

Yen krijgt voorlopig wat respijt van zwakkere USD

De Japanse economie kromp afgelopen kwartaal met 0.5% op kwartaalbasis. Dat was meer dan de 0.3% verwachte contractie. Bovendien kreeg het cijfer voor het kwartaal daarvoor (2023kw4) een neerwaartse herziening zodat Japan na een stevige krimp in de zomer niet meer dan stagneerde. Zowat alle belangrijke componenten wogen op de groei. De consument hield de vinger op de knip, bedrijven schroefden de investeringen terug terwijl de export nog meer terugviel dan de import (=negatieve bijdrage van netto-export). Een deel van de zwakke groeicijfers is het gevolg van een aardbeving begin dit jaar en andere, eenmalige factoren. Maar de combinatie met de vorige zwakke kwartalen legt niettemin een cyclische dip bloot. Het weerhoudt er de Bank of Japan waarschijnlijk van om de rente, na een eerste keer eerder dit jaar, op heel korte termijn nogmaals te verhogen vanaf de huidige 0-0.1%. Inflatie bevindt zich nochtans wel al een hele tijd boven de 2%-doelstelling, zo ook in het eerste kwartaal van dit jaar: de GDP deflator belandde op 3.6% j/j, meer dan de 3.3% verwacht. De centrale bank wil eerst meer zekerheid over de houdbaarheid van dit inflatiesucces na een decennialange ervaring met deflatie. Belangrijk daarbij zijn de loonontwikkelingen. De onderhandelingen eerder dit jaar leverden alvast de sterkste loongroei op in ongeveer 30 jaar. Nu wil de BoJ dit in de praktijk vertaald zien. Dit zal ook cruciaal zijn om de momenteel weifelende consument toch weer aan het spenderen te krijgen. Een en ander betekent dat we van de beleidsvergadering in juni waarschijnlijk niet veel moeten verwachten. Juli, wanneer de BoJ over nieuwe vooruitzichten beschikt, is een grotere kanshebber maar mogelijks wacht de centrale bank dan liever eerst nog de groeicijfers van het tweede kwartaal (gepubliceerd in augustus) af. Dat klinkt allemaal mooi en logisch maar in werkelijkheid beschikt de BoJ over minder flexibiliteit. De Japanse yen noteert aan historische dieptepunten omwille van het grote renteverschil met Europa en zeker de VS. Eind april tikte USD/JPY 160 vooraleer een scherpe beweging lager zich voltrok, mee gesteund door een interventie op de wisselmarkt van de Japanse autoriteiten. De zwakke yen dreigt inflatie aan te wakkeren en weegt op het sentiment, bij bedrijven en consumenten. Een minder sterke dollar haalt voorlopig dan wel wat druk van de ketel, aan USD/JPY 154.1 oogt de yen nog altijd zeer kwetsbaar.

USD/JPY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt