Bailey sluit zich aan bij Lagarde

De markten: kort op de bal

Ruimte voor herpositionering in het VK

1754559716

Bank of England voorzitter Bailey distantieerde het VK en het BoE-beleid gisteren van de situatie in de VS. Op die manier sloot hij zich aan bij de recente boodschap van ECB-voorzitster Lagarde: “we zijn data-afhankelijk en niet Fed-afhankelijk”. Het Britse disinflatieproces loopt min of meer zoals verwacht in februari, aldus de BoE-topman. Inflatiecijfers voor de maand maart (gisteren gepubliceerd) veranderen die visie niet. Ook al steeg inflatie sneller op maandbasis (0.6% M/M vs 0.4% M/M). Hoofdinflatie, onderliggende kerninflatie en diensteninflatie daalden respectievelijk tot 3.2% J/J, 4.2% J/J en 6% J/J terwijl de markt toch op iets meer hoopte. Geen probleem dus voor Bailey, die volgende maand een forse daling richting 2%-doelstelling verwachting omwille van specifieke Britse energieregelingen. Bailey onderstreept dat Amerikaanse inflatie veel meer gedreven blijft door sterke vraag en dat de Amerikaanse groei veel sterker is dan de Britse.

Het Britse pond kreeg gisteren een tikje na de eerdere CPI-winsten. EUR/GBP veerde op van 0.8530 tot 0.8570. Op de Britse rentemarkt is er nog ruimte voor herpositionering. In de recente (Amerikaanse) beweging, schaduwden Britse rentes de Amerikaanse. Verwachtingen voor een eerste renteverhoging schoven op van juni richting september. Na Bailey’s commentaren kan de BoE de rente dus sneller verlagen. Verliest het Britse pond aan rentesteun, kan EUR/GBP de maarttop rond 0.86 aanvallen. 

 

EUR/GBP: test van 0.86 in de maak?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze