Fitch pakt topkredietscore van VS af

De markten: kort op de bal

Amerikaanse overheidsobligaties en dollar houden makkelijk stand

Fitch gooide gisteren nabeurs een knuppel in het Amerikaanse hoenderhok. De kredietbeoordelaar deelde mee dat het de topkredietscore van de VS verlaagt van AAA naar AA+. Van de grootste drie hanteert enkel Moody’s nog een triple A-rating. Het maakt van de VS allesbehalve een onbetrouwbare debiteur. Maar de symboliek achter de verlaging is groot. Het agentschap waarschuwde in mei al voor de potentiële ratingknip. Amerikaanse democraten en republikeinen zaten toen op ramkoers over de verhoging van het schuldenplafond. De discussie sleepte zolang aan dat de Amerikaanse schatkist zich op pakweg twee weken van een wanbetaling bevond. Het thema keert om de zoveel jaar terug en telkens opnieuw worden de zaken op de spits gedreven. Dat gevaarlijk spelletje poker benoemt Fitch als een aftakeling van het deugdelijk bestuur. Het is een van de redenen voor de verlaging van de kredietscore. Een andere belangrijke oorzaak is de verslechterende budgettaire toestand van het land. Fitch verwacht voor de komende drie jaar weinig beterschap, integendeel. Dat vindt plaats in een context van een al hoge en stijgende schuldgraad. Die zal volgens het agentschap tegen 2025 tot 118% van het bbp oplopen. Dat is liefst 2,5 keer de mediaan van het immer uitdunnende clubje AAA-landen. Toeval of niet, maar Fitch nam de beslissing gisteren nadat de Amerikaanse schatkist op maandag de financieringsnood voor het huidige kwartaal (juli-september) bijstelde. I.p.v. de $733 miljard voorspeld in mei, verwacht de schatkist dat het de kaap van $1000 miljard zal ronden. Een bedrag waar de gewone sterveling zich nauwelijks iets kan bij voorstellen.

Het nieuws draagt bij tot de al verzuurde atmosfeer op de markten vanmorgen. Beurzen stonden onder druk tijdens de Aziatische handel. In Europa lopen de verliezen op tot 1.4%. Toch is het vooral een gemakkelijk excuus voor wat winstnemingen na een sterke beursrit in juli. De ervaring van 2011 – toen kredietbeoordelaar S&P de VS haar toprating ontnam, ook in navolging van de discussie rond het schuldenplafond – leert dat de impact op de markt van de Fitch-beslissing allicht tijdelijk is. Amerikaanse overheidsobligaties zijn in elk geval niet onder de indruk. Rentes aan het korte eind van de curve dalen zelfs enkele basispunten. Ook dat is volgens het 2011-draaiboek: zelfs wanneer de VS centraal staan in risicoaversie, geniet het staatspapier van zijn status als veilige haven. De dollar houdt in diezelfde logica goed stand tegenover de belangrijkste concurrenten.

DXY: handelsgewogen dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek