Gemengde signalen van het Britse arbeidsmarktrapport

De markten: kort op de bal

EUR/GBP veert op van belangrijke technische steunzone

vlagecUK

De Britse arbeidsmarkt deed het in het afgelopen kwartaal zeer goed. Van januari tot en met maart groeide de tewerkstelling met 182k vergeleken met het vorige kwartaal. Dat was iets meer dan de 160k verwacht. De werkloosheidsgraad kroop onverwachts lichtjes hoger van 3.8% tot 3.9% maar dat blijft historisch laag. Lonen, tot slot, groeiden nog altijd stevig en zelfs nog iets sneller dan vorige maand door. In de driemaandsperiode tot en met maart zag de gemiddelde Britse werknemer zijn loon met 6.7% aandikken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat was min of meer in lijn met de 6.8% die analisten vooropstelden. De Britste statistische dienst publiceert sinds enkele maanden ook een eerste inschatting voor de tewerkstellingsgroei tijdens de vorige maand. Kwestie van iets korter op de actualiteit in te spelen. In april kalfde het personeelsbestand aanzienlijk af, met 136k i.p.v. een verhoopte toename met 25k. Is dit beginnende zwakte op de deelmarkt die traditioneel als laatste breekt in een opgaande monetaire rentecyclus?

Het kan, maar voor die conclusie is meer bevestiging van de cijfers in de komende weken nodig. Daar wacht de markt niet op. De Britse munt verliest terrein tegenover de euro. EUR/GBP veert op van een belangrijke technische steunzone in de hoge 0.86-zone (juni 2022-slotniveau) richting 0.87. De recent verloren (EUR/GBP-)steun van 0.8721 komt zo snel opnieuw in het vizier. De uitgesproken reactie van het pond op dat ene lijntje in het arbeidsmarktrapport is mede te verklaren door het interview van Bank of England hoofd-econoom Huw Pill gisteren. Hij hoopt dat de renteverhoging vorige week (tot 4.5%, +25 bpn) de voorlopig laatste was. Pill houdt alle opwaartse inflatierisico’s goed in de gaten. Die komen onder meer van … de krapte op de arbeidsmarkt.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt