Noorse cijfers zetten Norges Bank onmiddellijk met de rug tegen de muur

De markten: kort op de bal

Noorse kroon roept om hulp

Het binnenlandse Noorse BBP (exclusief volatiele olie-inkomsten) dikte in het eerste kwartaal met 0.2% aan. Dat is iets meer dan verwacht (0.1%), maar het vierderkwartaalgroeicijfer onderging een neerwaartse bijstelling van 0.8% kw/kw tot 0.6%. Details toonden een forse daling van de consumptie (-5.1% kw/kw), maar die compenseert voor een sterke stijging in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het heeft alles te maken met een belastingverhoging op de aankoop van personenwagens die vanaf 1 januari inging. Netto export (+1.4% kw/kw) dankzij sterkere stijging van export en overheidsinvesteringen (+0.5% kw/kw) zorgden voor het nodige tegengewicht. Bedrijfsinvesteringen daalden marginaal (-0.1% kw/kw). Tegelijkertijd publiceerde het Noorse statistisch bureau tewerkstellingscijfers: de Noorse tewerkstelling dikte in het eerste kwartaal opnieuw met 0.5% aan en bevestigt de sterkte van/krapte op de arbeidsmarkt.

Eerder deze week steeg Noorse inflatie meer dan verwacht: met 1.1% op maandbasis voor het hoofdinflatiecijfer (tov 0.7% consensus) en met 1% m/m voor de onderliggende kerninflatie (tov 0.8% consensus). Noorse statistici verwijzen vooral naar een sterke stijging van voedselprijzen (+2.5% m/m) omdat “paaskortingen” eindigden. De respectievelijke jaar-op-jaarstijgingen bedroegen 6.4% en 6.3%.

De cijfers van deze week zetten de Noorse centrale bank meteen schaak. De Norges Bank verhoogde de beleidsrente vorige week met 25 basispunten tot 3.25%, maar hield vast aan de richtlijn uit maart dat de beleidsrente zou pieken op 3.5% deze zomer. Die standvastigheid kwam er ondanks hogere inflatie, sterkere groei, een sterkere arbeidsmarkt en een zwakkere kroon. Gouverneur Wolden Bache en de haren lieten wel een opening om het monetaire beleid alsnog verder te verstrakken. Die optie zal ze ongetwijfeld (moeten) lichten. De Noorse kroon is de zwakste onder de grote munten dit jaar. Vorige week herstelde de munt dankzij een hogere olieprijs van EUR/NOK 11.95 (zwakste NOK-koers sinds begin 2020) richting 11.45. Het herstel was van korte duur (momenteel EUR/NOK 11.70). De Noorse kroon heeft meer nodig dan een Norges Bank die zich als freerider gedraagt om uit de huidige vicieuze cirkel te geraken. 

EUR/NOK: weinig beterschap voor de Noorse kroon

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Zweedse inflatieafkoeling stokt .

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China