vlagecOpening
vlagecOpening

Goud nadert historische top

De markten: kort op de bal

Aankopen centrale banken vs marktlogica

Sinds de start van de financiële turbulentie naar aanleiding van de val van Silicon Valley Bank (SVB) is goud aan een nieuwe opmars bezig. De voorbije dagen rondde Bullion zelfs opnieuw de kaap van $2000/oz. Daarmee komt de historische top van tijdens de eerste fase van de pandemie ($2063,54/oz) binnen handbereik.

De nieuw opsprong volgt een zekere marktlogica. Ze kwam er in een context van toenemende financiële onzekerheid na de val van SVB en afbrokkelende (Amerikaanse) rentes omdat de markt steeds meer anticipeert op het einde van de cyclus van Fed-renteverhogingen en zelfs speculeert op lagere Amerikaanse rentes. Naast de rol van veilige haven, maken lagere (reële) rentes een renteloos actief als goud relatief aantrekkelijker. Die beweging werd nog versterkt omdat de dollar, die andere potentiële veilige haven, niet thuis gaf omdat de oorsprong van de financiële instabiliteit in de eerste plaats van Amerikaanse origine was.

Traditioneel wordt goud vaak ook gezien als een bescherming tegen inflatie. Die band was post -corona iets minder duidelijk. Goud kreeg de voorbije twee jaar immers af te rekenen met een forse stijging van de (reële) rentes omwille van de agressieve anti-inflatie campagne van de centrale banken. Vooral de stijging van de reële rente in de VS, maakte dat de dollar tot midden vorig jaar de voorkeur genoot boven goud als veilige haven in de risk-off correctie , ondanks de hoge inflatie. Recent viel anderzijds op dat de opsprong in goud er kwam ondanks een mindere prestatie van sommige (cyclisch) grondstoffen zoals olie (in mindere mate ook aluminium, koper of sommige landbouwgrondstoffen) die mogelijk een aanwijzing zijn van afnemende inflatoire druk.

Naast de markt-gerelateerde drijfveer voor de prijs van goud was er de voorbije jaren ook een politieke-institutionele component. Een aantal centrale banken (Rusland, China, sommige andere Aziatische) zijn immers op zoek naar een diversificatie van hun reserves weg van de USD (en in mindere mate de euro). Dat proces kwam nog in een versnelling toen westerse landen Russische tegoeden blokkeerden. Dit stelde in sommige landen vragen bij het gebruik van de dollar als reservemunt. Volgens data van de World Gold Council kochten centrale banken in het eerste kwartaal van dit jaar 228,4 ton goud. Dat is historisch nog steeds een zeer hoog cijfer, maar ongeveer de helft minder dan het record in het derde kwartaal van vorig jaar. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat een aantal centrale banken niet in hun kaarten laten kijken over het beheer van hun reserves, inclusief het aandeel van goud daarin. 

Figuur - Grafiek: Goud (blauw RS): speelbal van wisselende drijfveren waaronder de dollar (DXY groen, LS) en reële rente (2-j VS rente, rood, RS)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Spaanse premier dreigt met ontslag

Spaanse premier dreigt met ontslag

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit