Ruimte voor herstel, maar sentiment blijft uiterst fragiel

De markten: kort op de bal

Europese inflatiecijfers belangrijkste ijkpunt deze week

Flag EU

De plotse paniek rond Deutsche Bank ebde tijdens de Amerikaanse sessie op vrijdag geleidelijk aan weg. ECB-voorzitster Lagarde zou Europese leiders geïnformeerd hebben over de goede staat van de Europese bankensector. Tegelijkertijd organiseerde Amerikaans minister van financiën Yellen een extra vergadering van de “Financial Stability Oversight Council”. Daaruit putten investeerders moed dat de Amerikaanse geldkraan voor regionale banken open blijft en vooral dat er garanties zouden komen voor grote spaarders (>$250k) van instellingen op de rand van kapseizen (vb First Republic). Op de markt kwam daarmee een einde aan het dagverval op de beurs (Europa -2%; VS +0.5%), maakten rentemarkten de helft van de verliezen goed (Duitse 2j -13 bpn; VS 2j -6 bpn) en vermeed EUR/USD een val beneden 1.07 (1.075 slot tov 1.0825 open). We vermelden sterkere Europese en Amerikaanse PMI’s (vooral in de dienstensector) die voorts niet van belang waren voor de handel.

Het weekend verliep relatief rustig. Er is nog geen definitieve oplossing om de onzekerheid rond die bepaalde niche van het Amerikaanse financiële systeem terug te schroeven. In principe zetten we in op een verlenging van de tegenbeweging van vrijdagnamiddag. We waarschuwen wel dat markten in de huidige context bank blijven van hun eigen schaduw. Er is weinig nodig om in een kramp te schieten. De economische agenda oogt mager vandaag met het Duitse Ifo-bedrijfsvertrouwen voor de maand maart. De teneur is gezet door de PMI’s van vorige week: algemeen sterk, gedreven door de dienstensector. Toespraken van centrale bankiers kunnen meer inzicht geven over de dunne koord die ze moeten bewandelen tussen inflatie en financiële stabiliteit. Voor de rest van de week kijken we behalve naar de ontwikkelingen van de dag vooral uit naar Europese inflatiecijfers op vrijdag. De markt verwacht nog steeds een sterke maanddynamiek (>+1% m/m), maar het hoofdinflatiecijfer zal in j/j-termen fors terugvallen omwille van negatieve basiseffecten (7.1% van 8.5%). De onderliggende kerninflatie zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuw record optekenen (5.7% van 5.6%) en blijft de grootste kopzorg van de ECB. 

EUR/USD valt terug richting 1.0750

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered