Norges Bank trekt rente met 25 bpn op tot 3% …

De markten: kort op de bal

… en stelt meer in het vooruitzicht

De Norges Bank (NB) boog zich vanmorgen kort na zijn Zwitserse collega (zie apart bericht) over het monetair beleid. In gekende droge maar heldere stijl deelt de Norges Bank mee dat inflatie ver boven de doelstelling blijft. De economie vertraagt maar minder dan aanvankelijk gevreesd. Daardoor houdt ook de Noorse arbeidsmarkt beter stand dan verwacht. In de nieuwe vooruitzichten trekt de centrale bank de verwachte inflatie over de volledige horizon met enkele basispunten op. Voor 2023 komt de favoriete inflatiemaatstaf uit op 5.6% (+0.4 ppt), voor 2024 is dat 3.8% (+0.2 ppt) en voor 2025 2.9% (+0.2 ppt). Het schat de economische groei voor dit jaar aanzienlijk beter in: het gaat van een -0.2% contractie verwacht in december naar 1.1% expansie. Voor 2024 en 2025 rekent de centrale bank op een groei met respectievelijk 0.5% en 1.1%.

Zonder veel poespas verhoogt de Norges Bank daarom de rente met 25 bpn tot 3% en trekt ze het verwachte rentepad met 50 bpn op. Waar in december de huidige 3% nog de eindhalte was, is dat nu 3.5%, vermoedelijk via twee opeenvolgende renteverhogingen van 25 bpn in mei en juni. De daaraan verbonden risico’s zijn tweeledig. Hoger en/of lager dan verwachte werkloosheidsgraad resp. inflatie zouden pleiten voor een iets lagere beleidsrente. De andere kant van de balans is interessanter. Behalve een nog sterker dan verwachte Noorse economie, neemt de NB ook de munt als risicofactor op. Ze volgt daarmee het voorbeeld van de Zweedse buur. De Riksbank brak vorige maand in een uiterst zeldzame bocht expliciet een lans brak voor een sterkere munt.

Het brokkenparcours van de Noorse kroon is inderdaad opvallend. EUR/NOK flirtte recent met 11.50. Abstractie gemaakt van de bijzonder volatiele (en illiquide) periode kort na de uitbraak van de pandemie, was dat het zwakste (voor de NOK) niveau ooit. Vandaag herstelt de Noorse munt ietwat tot EUR/NOK 11.28. Maar of dat de inflatoire druk van de ketel haalt is zeer de vraag. Met de verbale interventie legde de Norges Bank waarschijnlijk wel een bodem onder de NOK. Op voorwaarde dat de algemene context niet aanzienlijk verslechtert, heeft de kroon op korte termijn mogelijk zicht op wat herstel. EUR/NOK 11 geldt hierbij als een eerste weerstand, gevolgd door 10.82.

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek