The HOLZMINATOR

De markten: kort op de bal

Europese korte eind beseft het gevaar

Flag EU

“The future has not been written. There is no fate but what we make for ourselves.”

We zetten vanochtend Robert Holzmann centraal. Geen paniek als er niet meteen een belletje gaat rinkelen. Holzmann is de Pierre Wunsch van Oostenrijk, de voorzitter van de nationale bank. Die functie levert hem meteen ook een plekje op in het beleidscomité van de Europese centrale bank. Holzmann genoot de voorbije maanden meer en meer naam en faam. Hij was snel een van de eersten om voor hogere rentes te pleiten en werd doorheen de cyclus toonbeeld van de monetaire haviken; de centrale bankiers die een agressieve inflatie-aanpak verkiezen. Tot nu toe had Holzmann de wind in de zeilen. De ECB verhoogde aan een rotvaart de beleidsrente (depositorente) van -0.50% tot 2.50% en doet daar volgende week nog eens 50 basispunten bij. Op officiële richtlijnen voor nadien is het nog wachten. Gelukkig voor ons laten ECB-leden zoals Holzmann op tijd en stond in hun (persoonlijke) kaart kijken. Gisteren nog bijvoorbeeld, in het Duitse Handelsblatt. Het platform bij uitstek om in dit debat hard van leer te trekken. Holzmann schuwde de hyperbool niet. Hij verwacht dat de onderliggende kerninflatie voor de zomer in het beste scenario zal stabiliseren op de huidige recordniveaus (5.6% j/j) en schrijft een paardenmiddel voor om de geest weer in de fles te krijgen: renteverhogingen met 50 basispunten in – hou u vast – maart, mei, juni en juli en – we rekenen u snel voor – een beleidsrentepiek van 4.5%. Wie dacht dat rentemarkten na de herpositionering in februari centrale bankiers rechts voorbij staken, kan zijn huiswerk opnieuw maken. Markten houden momenteel rekening met een Europese beleidsrentepiek net beneden 4% deze zomer. We beseffen dat Holzmann’s mening (op vandaag) niet representatief is voor de consensus binnen de centrale bank. Maar de man had tot nu toe in deze rentecyclus een sterke voorspellende waarde. Het verklaart waarom het korte eind van de rentecurve zijn uitspraken niet zomaar klasseerde. Zo steeg de Duitse 2-j rente – tegen het marktmomentum – bijvoorbeeld met meer dan 10 basispunten tot een nieuwe cyclische top boven 3.3%. Een verwittigd man/vrouw… 

Duitse 2-j rente zet nieuwe cyclische top

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze