Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

De markten: kort op de bal

EUR/USD zet nieuw correctief dieptepunt rond 0.9950

Flag EU

Het laatste wat de euro nog kon missen was een politieke crisis in Italië. Et voilà… E questo è tutto! Voormalig ECB-voorzitter Draghi staat ondertussen al meer dan een jaar aan het hoofd van een regering van nationale eenheid. De technocraat aanvaardde het mandaat om Italiaanse parlementsverkiezingen in volle Covid-crisis te vermijden. Van bij de start maakte hij duidelijk dat het verhaal slechts blijft duren zolang alle partijen aan hetzelfde zeel trekken. Gisteren stemde de Italiaanse senaat in met een nieuw steunpakket om de Italiaanse koopkracht te helpen vrijwaren. De goedkeuring kwam er echter zonder de steun van de vijfsterrenbeweging van voormalig premier Conte. Voor hem, en zijn gedecimeerde partij (ex-partijleider Di Maio scheurde zich vorige maand met de helft van de 5SM-parlementariërs af), gaan de maatregelen niet ver genoeg. Premier Draghi bood prompt zijn ontslag aan bij president Mattarella, maar die weigerde. Italiaanse politieke leiders hebben een week om de plooien glad te strijken of Italië stevent alsnog af op vervroegde verkiezingen. Deze keer niet in volle Covid-crisis, maar in volle Europese energiecrisis.

De Italiaanse beurs was gisteren de zwakste van de klas met een dagverlies van 3.5%. De Italiaanse kredietrisicopremie tov Duitsland (10j) steeg uiteindelijk met 7 basispunten. Intra-dag liep dat eerder op tot 17 basispunten. Rond dat ogenblik sneuvelde pariteit in EUR/USD voor het eerst sinds 2002. EUR/USD zette een nieuw correctief dieptepunt net boven 0.9952. De redding voor het muntenpaar kwam uiteindelijk uit onverwachte hoek, via een daling van de Amerikaanse rentes tijdens de Amerikaanse handel. Een aantal Fed-gouverneurs suggereerde dat markten iets te hard van stapel liepen door hun verwachtingen voor de volgende Fed-vergadering op te trekken van 75 tot 100 basispunten. Daarnaast hintte Bullard op een pauze in de rentecyclus na september. 

Evolutie EUR/USD deze week: tijdelijke breuk beneden pariteit, maar gevaar is nog niet geweken

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Australische (kern)inflatie trekt onverwacht aan

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered