Op een zucht van pariteit

De markten: kort op de bal

Risicoaversie zet de toon aan de start van de week

Flag EU

De marktvolatiliteit blijft bijzonder hoog. Gisteren stond opnieuw in het teken van risicoaversie. Aziatische beurzen zetten de negatieve toon na een nieuwe Chinees Covid-alarm. Tech-aandelen stonden onder extra druk na boetes voor bedrijven zoals Ali Baba en Tencent in navolging van strengere regulering. Vanuit Europese hoek wakkert de aftelklok naar het einde van onderhoudswerken aan de Nord Stream 1 gaspijplijn op 21 juli de recessievrees aan. In de VS vormt de vastberadenheid van de Fed om het monetaire beleid te normaliseren en te verstrakken een extra dreiging voor de groei. Fed-gouverneur Waller zegt dat het stop-and-go-beleid uit de jaren ’70 – afwisselend monetaire verstrakking en monetaire versoepeling als balansoefening tussen hoge inflatie en zwakke groei – vooral een wrange nasmaak naliet. De Amerikaanse zakenkrant WSJ suggereert dat de Fed hieruit haar lessen heeft geleerd en dat ze voorlopig eerder geneigd is om verder te verstrakken al laat de groei het afweten.

Zwakke beurzen, lagere rentes een sterkere dollar zijn de uitkomst van die cocktail. De Duitse 10j-rente zakt opnieuw richting de cruciale 1.12%/1.15%-steunzone. De Amerikaanse 10j-rente heeft meer ademruimte tot 2.7%, maar een technische hoofd-en-schoudersformatie is in de maak. De marktreactie na Amerikaanse inflatiecijfers morgen zal veelzeggend zijn. Politieke commentaar suggereert een verdere stijging (8.6% j/j in mei, 8.8% j/j consensusverwachting voor juni) want het cijfer krijgt nu al het label “achterhaald” gegeven de daling van grondstoffen- en energieprijzen de voorbije dagen. Op de wisselmarkt kwam EUR/USD op een haar van pariteit. Uitstel, maar geen afstel.   

EUR/USD: op een zucht van pariteit

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!