Zijn er nog eurofans in de zaal? Iemand? Niemand?!

De markten: kort op de bal

Eenheidsmunt verliest cruciale steunniveaus

Flag EU

Het gaat niet goed met onze euro. De munt staat al weken onder grote druk. Vorige week zagen we nog hoe hij t.o.v. de Zwitserse frank opnieuw beneden pariteit dook. Het beperkt herstel in de dagen daarop, gaat vandaag in één vloeiende beweging teniet. EUR/CHF noteert momenteel aan 0,994, het zwakste niveau sinds 2015. Abstractie gemaakt van de toen volatiele beweging daags nadat de Zwitserse centrale bank ophield met interveniëren (tegen een te sterke frank), is dat zelfs het zwakste niveau sinds het ontstaan van de monetaire unie.

De technische grafieken eisen nog een ander slachtoffer: EUR/USD. Midden mei zette dat muntenpaar een voorlopig jaardieptepunt neer aan 1,0354. Het testte dat niveau sindsdien meermaals. Dat gebeurde vandaag ook. Alleen weerstond het koppel de zwaartekracht deze keer niet. EUR/USD 1,0354 sneuvelt. De steunzone daar net beneden (1,0341, 2017 dieptepunt) is er meteen ook aan voor de moeite. Indien de breuk wordt bevestigd, gaat het vanuit technisch oogpunt richting pariteit. Dit is het 76,4%-dollarherstel van de opwaartse langetermijn EUR/USD-beweging (2000-2008). Nog lager situeert zich 0,823 – het startpunt van de hierboven vermelde rit hoger.

EUR/GBP (0,856) verliest het opwaarts trendkanaal dat sinds midden april in voege is. Dat gebeurde vorige week al eens maar het paar sloot ter elfder ure alsnog met de band intact. De marktbewegingen in de andere wisselkoersen suggereren dat EUR/GBP hier vandaag allicht niet in zal slagen. EUR/GBP 0,8512 werpt zich op als een eerste steun.

We kijken ook met argusogen naar EUR/JPY. Die combinatie verloor ondertussen de opwaartse maart-juni trendlijn. 140 is daar nu de cruciale referentie (tussentijdse top in april, neklijn van dubbele juni-topformatie). Ze kraakt (EUR/JPY 139,92). Een breuk lager zet een versneller op alle hierboven beschreven trends. Dat is het nekschot voor de euro.

Er is geen specifieke aanleiding voor de bewegingen vandaag. Het is de culminatie van een barslecht technisch en minstens even somber fundamenteel plaatje. Het Russisch wederantwoord tegen de Europese sancties doet zeer veel pijn. Het land draait de gaskraan langzaam maar zeker toe en dat leidt tot scherpe prijsstijgingen (vandaag opnieuw >6% voor aardgas). Europa is bij gebrek aan energiealternatieven prijsnemer en kan dus enkel lijdzaam toekijken. De steeds hogere energiefactuur bijt in het beschikbaar inkomen van de consument en in de marges van ondernemingen. Recessie loert om de hoek (als ze al niet volop aanwezig is).

EUR/JPY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!