Markten zoeken nieuw evenwicht na volatiele maand juni

De markten: kort op de bal

Gevaar voor breuken op aandelen-, rente- en wisselmarkten is nog niet geweken

Flag EU

Oef! Na een bijzonder volatiele junimaand – in twee bedrijven: van inflatiestrijd naar recessievrees – komen markten vandaag even op adem. Een lege Europese economische kalender en de Amerikaanse sluiting (independence day) dragen hier toe bij. Daarnaast manifesteert de zomer zich traditionele als een rustigere periode, hoewel lagere volumes de marktbewegingen soms uitvergroten. Deze zomer ligt het rustpunt waarschijnlijk iets later, na de beleidsvergaderingen van de ECB (21/07) en de Fed (28/07). In de tussentijd zijn de Amerikaanse diensten-ISM (woensdag) en payrolls (vrijdag) de laatste echte ijkpunten.

Zoomen we in op verschillende deelmarkten, zien we dat zowel rente-, aandelen- als wisselmarkten op cruciale niveaus zijn aanbeland. De Eurostoxx 50 test al een aantal dagen de maartdip rond 3400. Sneuvelt dat niveau, kijken we al snel in de richting van 3110 (62% herstel op Covid-steunrally) en 2921 (oktober 2020 dip). Voor de beurzen blijft de globale context: beleidsnormalisatie, hoge inflatie en zwakke groeivooruitzichten een zeer lastig verhaal. De vraag luidt waarschijnlijk niet of, maar wanneer, de steunzone begeeft. De Amerikaanse S&P 500 bevindt zich iets verder van de jaardieptepunten (3637), maar het sell-on-uptickspatroon is onmiskenbaar.

Rentes corrigeerden in de tweede maandhelft van juni fors lager. Toegegeven, van de hoogste niveaus in jaren en na een verschroeiende rit hoger sinds de start van het jaar. De balans op de rentemarkt is nu meer in evenwicht. Vooral het scenario waarin centrale bankiers rond de jaarwende minstens tijdelijk hun normalisatiecyclus stopzetten is nu mee verdisconteerd. Onze visie blijft dat te hoge inflatie centrale banken die kans zal ontnemen. De Duitse 10-jrente testte op vrijdag cruciale steun op 1.19%/1.15% (vorige top uit mei/38% herstel op renteversnelling sinds maart). De Amerikaanse 10-jaarsrente blijft opnieuw iets verder verwijderd van haar “no pasaran”, 2.72%-steun.

Op de wisselmarkt vierde de dollar eind juni hoogtij. Vooral dankzij zijn functie van veilige haven. De handelsgewogen greenback schakelde de meerjarige top van 105.75 net niet uit. Vanuit dezelfde optiek sneuvelde de laatste horde voor pariteit in EUR/USD (1.0350) niet. De fragiele globale context sluit een breuk nog steeds niet uit. 

EuroStoxx 50: niet uit de gevarenzone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Payrolls vs consumentenbevraging

Payrolls vs consumentenbevraging

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Amerikaanse cijfers zegelen het lot voor markten

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Fed stuurt marktverwachtingen last-minute bij

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt

Japanse beleidsvoerders lossen eerste waarschuwing tegen zwakke munt