Noorse centrale bank volgt de globale trend

De markten: kort op de bal

Kroon profiteert niet in volatiele marktomgeving

De Noorse centrale bank startte relatief vroeg aan haar normalisatiecyclus. Ze verhoogde de beleidsrente in september van vorig jaar een eerste keer met 25 basispunten, van 0% tot 0.25%. Sindsdien slaagde ze erin om de rente op kwartaalbasis verder gradueel te verhogen (december en maart +25 basispunten). Vandaag komt daar verandering in. De Norges Bank kruipt in het wiel van het monetaire peloton. Ze besliste unaniem om de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen (tot 1.25%) en stelt een renteverhoging met 25 basispunten voorop in augustus. Gouverneur Wolden Bache en co versnellen dus de grootte (vandaag) en het ritme (per vergadering) van de beleidsnormalisatie. Bovendien schatten ze de beleidsrentepiek nu in op 3% in de zomer van volgend jaar ten opzichte van de maartvoorspelling van 2.5% midden 2024. Noorse geldmarktrentes houden zelfs rekening met 3.5% midden volgend jaar. Sterke opwaartse inflatieherzieningen liggen aan de basis van de acceleratie. De prognose voor het hoofdinflatiecijfer stijgt van 3.8% tot 4.6% voor dit jaar en vooral van 1.6% tot 3.6% in 2023. De Noorse inflatie blijft over de beleidshorizon boven de 2%-inflatiedoelstelling (2.5% in 2024 en 2.7% in 2025).

De risico’s rond de het nieuwe rentepad liggen in balans. Enerzijds kunnen globale inflatiedruk, de relatief zwakke Noorse kroon en de sterke Noorse economie tot nog hogere inflatie leiden en dus meer en snellere renteverhogingen. Anderzijds groeit het risico dat inflatie en hogere rentes hun economische tol eisen. Dat komt trouwens al deels tot uiting in de nieuwe groeivoorspellingen. De Noorse centrale bank houdt nu rekening met 2.5% groei dit jaar (tov 4.6% in maart), 1.6% volgend jaar (tov 2%), 1.1% in 2024 en 0.2% in 2025 (amper gewijzigd).

De Noorse kroon probeerde te verstevigen na de beleidsvergadering, maar kan niet op tegen het barre algemene risicoklimaat vandaag. EUR/NOK blijft zo in de buurt van de recente toppen rond 10.50. De juli-top van vorig jaar op 10.70 is de volgende weerstand. Het korte eind van de Noorse swaprentecurve gaat vandaag tegen de trend in, door zo’n 5 basispunten te stijgen. Het lange eind corrigeert mee, tot 5 basispunten lager.

EUR/NOK: kroon profiteert niet van versnelling Norges Bank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn