vlagecOpening
vlagecOpening

Markt geeft terug meer aandacht aan groei

De markten: kort op de bal

Inflatiehype even uitgewoed?

De centrale bankiers (met uitzondering van de Bank of Japan) hebben de voorbije twee weken hun punt gemaakt. De inflatie is veel te hoog en ze kunnen niet anders dan optreden. De anti-inflatie campagne zal sneller en krachtiger zijn dan tot voor kort gedacht/verhoopt. De Fed verhoogt het tempo van de verhogingen tot nader bericht van 50 naar 75 bpn. Ook de ECB zal na een lift-off met 25 bpn in juli later dit jaar de pas verhogen tot 50 bpn. Zelfs de Zwitserse centrale bank (SNB) waarvan iedereen er tot voor kort van uitging dat de beleidsrente sine die op -0.75% kon blijven, geep preventief in. Het is duidelijk: we leven in een nieuw tijdperk. De rentemarkten pasten zich aan, met nieuwe cyclische toppen voor alle looptijden in de VS en Europa. De markt houdt ondertussen rekening met een beleidsrente in de VS van 3.50%/4.0% in de eerste helft van volgend jaar. In Europa is een beleidsrente van 2.25% verdisconteerd. Of dit voldoende is om de inflatie op termijn terug te brengen richting de beleidsdoelstelling van 2.0% is niet zeker. Toch toonde de renterally eind vorige week tekenen van uittopping.

Voorzitter Powell maakte duidelijk dat het inperken van de inflatie ook betekent dat de tot nu toe uitbundige vraag, zowel naar goederen als naar arbeid, moet afkoelen. In het ideale scenario leidt dit tot een zachte landing. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om dat ideaal te bereiken, zeker niet omdat de economische ontwikkeling nog steeds in belangrijke mate bepaald wordt door factoren  buiten het actieradius van de centrale banken (oorlog in Oekraïne, aanbodbeperkingen,….). De markt vreest een beetje dat veel centrale banken in het straatje van de Bank of England terecht dreigen te belanden en voor de verscheurende keuze komen te staan hoe ver ze de groei kunnen/moeten afremmen om de inflatie in te tomen. De aandacht verschuift voorzichtig van inflatie naar groei. In dit verband viel op hoe eind vorige week de prijzen voor een aantal cyclische grondstoffen aanzienlijk corrigeerden. Olie daalde van $120 p/vat tot nu $113. In koper, bijvoorbeeld, is de correctie al verder gevorderd. Het viel terug tot het laagste niveau in bijna een jaar. Een verdere terugval beneden de huidige niveaus, kan een indicatie zijn dat de markt er rekening mee houdt dat de corona ‘vraaghype’ naar goederen stilaan vertraagt (cf grafiek). Het is nog te vroeg om te concluderen dat de aanbodgedreven inflatieopstoot mildert maar het is iets om op te volgen.

De economische kalender wordt pas later deze week interessant. Woensdag en donderdag licht Fed-voorzitter Powell zijn beleid toe voor het Congres, maar hij heeft zijn intenties al duidelijk meegedeeld na de Fed-vergadering vorige week. Later deze week kijken we uit naar het PMI-vertrouwen voor de maand mei. Hoe groot blijft de overtollige vraag nu de bedrijven naast aanhoudend hoge prijsdruk en aanbodbeperkingen ook geconfronteerd worden met hogere rentes? In de VS zetten die hogere hypotheekrentes de voorbije maanden al een rem op de vastgoedmarkt. Bijkomende tekenen van economische afkoeling kunnen er voor zorgen dat de rentes na de recente scherpe herpositionering in een consolidatiepatroon terecht komen. Een eventuele groeivertraging zal zowel de VS als de EMU treffen. In de VS zijn de rentes echter al verder gevorderd op weg naar een neutraal niveau dan in Europa. De dollar en de Amerikaans rentes worden daardoor misschien iets gevoeliger voor negatief nieuws dan de Europese rentes en de euro. 

Figuur - Koper (LME) levert deel post-corona winsten in. Bereiden markten zich voor op lagere groei?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

UBS neemt noodlijdende collega Credit Suisse over

UBS neemt noodlijdende collega Credit Suisse over

ECB houdt koers en verhoogt beleidsrente met 50 basispunten

ECB houdt koers en verhoogt beleidsrente met 50 basispunten

Zwitserse nationale bank gooit Credit Suisse levenslijn toe

Zwitserse nationale bank gooit Credit Suisse levenslijn toe

Zweedse inflatie versnelt onverwacht

Zweedse inflatie versnelt onverwacht