Zwitsers verrassen met eerste renteverhoging in 15 jaar

De markten: kort op de bal

Zwitserse frank verstevigt meer dan 200 punten tegen de euro

De Zwitserse centrale bank (SNB) trok de rente vanmorgen op met een stevige 50 bpn tot -0,25%. Die beslissing kwam als een verrassing. Enkele van de grote bonzen, waaronder SNB-voorzitter Jordan, gaven onlangs wel aan dat de centrale bank bereid is op te treden tegen oplopende inflatie indien nodig. Maar dat dit vandaag zou zijn, had de markt niet zo begrepen. De Zwitserse frank verstevigt fors ten aanzien van de euro. EUR/CHF duikt van 1,04 tot 1,02. De SNB neemt ook een duale houding aan t.a.v. het wisselkoersbeleid. Sinds jaar en dag klaagt de centrale bank steen en been over de te sterke frank. Woorden werden af en toe zelfs daden. Maar in haar gevecht tegen inflatie is de SNB nu ook bereid om te interveniëren indien de frank te veel verzwakt (en dus pro-inflatoir werkt).

De reden is eenvoudig: na jaren van hardnekkig lage inflatie, onder meer omwille van een aanhoudend sterke Zwitserse munt, stijgt het algemeen prijspeil de laatste maanden stevig door. Inflatie bedroeg in mei 2,9% j/j. Ook kerninflatie komt steeds dichter in de buurt van de 2%-doelstelling (1,7%). Eerder dan de kat te lang uit de boom te kijken en dezelfde fout zoals vele andere te maken, grijpt de SNB nu in. Verhinderen dat inflatie zich nog breder verspreid, klinkt het officieel. Ze voegt er meteen aan toe dat daarvoor waarschijnlijk nog meer renteverhogingen nodig zijn. De nieuwe prognoses stellen nu 2,8% inflatie voorop in 2022, 1,9% volgend jaar en 1,6% in 2024, gevoelig meer dan in maart voorspeld. De SNB zegt dat zonder de actie vandaag, de inflatievoorspellingen substantieel hoger zouden liggen. Economisch gezien gaan de zaken niet slecht. De Zwitserse activiteit doorstaat de impact van de oorlog in Oekraïne vrij goed. Groei voor dit jaar wordt verwacht op 2,5% terwijl de werkloosheid waarschijnlijk laag blijft. De grootste risico’s voor de groei komen van de onzekere globale context, de problemen rond productiekettingen en uiteraard de impact van hoge (energie- en grondstoffen)prijzen op de bestedingen.

De beslissing van de SNB vandaag maakt van de Bank of Japan officieel de enige van de geavanceerde economieën die het daglicht blijft ontkennen. Blijft dat zo? Dat komen we morgen te weten.

EUR/CHF

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn