Olie zet zijn opmars voort

De markten: kort op de bal

Herstel in China kan vraag/aanbod balans krap houden

vlagecolie

Hogere olieprijzen waren een belangrijke drijfveer voor de wereldwijde opwaartse inflatiespiraal. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat dit patroon onmiddellijk zal wijzigen. Brentolie stijgt vanmorgen opnieuw tot $124 p/vat. Afgezien van de scherpe opsprong begin maart aan het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn de huidige niveaus zowat de hoogste sinds 2012.

Vorige week werd al duidelijk dat de markt niet overtuigd was dat de vooruit getrokken afbouw van de productiebeperkingen door OPEC (+) zou volstaan om de vraag/aanbod balans meer in evenwicht te brengen. Toen al was het vermoeden dat slechts een beperkt aantal OPEC-leden waaronder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten nog over reële bijkomende productiecapaciteit beschikken. Die stelling werd gisteren door de olieminister van de Emiraten (Al Mazroui) openlijk onderschreven. Hij verklaarde dat OPEC alleen het aanbodtekort niet kan opvangen. Volgens Al Mazroui zijn er wereldwijd meer investeringen nodig zijn om het tekort het hoofd te bieden. Op korte termijn waarschuwde hij dat de olieprijs verder kan stijgen, ook al omdat de Chinese vraag de voorbije maanden achterbleef maar waarschijnlijk terug zal aantrekken zodra de activiteit herstelt na het terugschroeven van de lockdowns.

De Chinese handelsdata vanmorgen suggereren dat alvast. Zowel de export (16.9% j/j vs 8.0% verwacht) als de import (4.1% vs 2.8%) stegen boven de verwachtingen. Nieuwe, zij het beperkte, lockdowns in Shanghai geven wel aan dat dit vraagherstel mogelijk een wispelturig proces wordt. Ook een reeks recente Amerikaanse data i.v.m. raffinage en voorraden tonen aan dat de traditioneel verhoogde vraag naar aanleiding van het ‘driving season’ sterk is. Zo viel de Amerikaanse strategische oliereserve vorige week terug tot het laagste niveau sinds 1987. De inspanning van de Amerikaanse overheid om via dit kanaal de olieprijsstijging af te remmen heeft dus voorlopig maar weinig succes. We zijn blijkbaar nog wel even verwijderd van het punt waar olie bijdraagt tot de verhoopte ‘natuurlijke’ vertraging in de inflatie. 

Figuur - Olieprijs blijft opwaarts gericht.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn