Boris Johnson ‘wint’ vertrouwensstemming binnen Conservatieve partij

De markten: kort op de bal

Een oplopende risicopremie voor het pond?

vlagecUK

De onenigheid binnen de Britse Conservatieve partij leidde gisteren onverwacht snel tot een vertrouwensstemming over de positie van de partijleider en Eerste Minister Boris Johnson. De onthullingen over ‘partygate’ waren de directe aanleiding voor interne tegenstanders, waaronder vroeger minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, om de vertrouwensstemming uit te lokken. Toch gaat de verdeeldheid veel dieper. Ook over het beleid zijn verschillende fracties binnen de partij het steeds meer oneens. Volgens de partijstatuten kan zo’n stemming er komen wanneer 15% de Parlementsleden van de partij formeel aangeeft dat ze het vertrouwen in de partijleider opzeggen. Uiteindelijk overleefde Johnson de stemming met 211 tegen 148. Eerste Minister Johnson en zijn aanhang voeren aan dat dit nog steeds een comfortabele meerderheid is. Tegenstanders stellen dat deze meerderheid veel minder groot is dan bijvoorbeeld de vertrouwensstemming rond Theresa May in 2018.

Na de stemming kondigde Johnson dat de regering zich nu terug kan richten op het economisch beleid. In dit verband zal de regering kortelings komen met een economisch plan. Ook over de te nemen maatregelen zijn er sterk uiteenlopende meningen binnen de partij. Veel parlementsleden bemachtigden hun zitje na een overwinning in districten die traditioneel voor Labour stemden. Het is verre van duidelijk hoe traditionele recepten van de Conservatieve partij (zoals een focus op lage belastingen) daar werken. Zoals over veel andere terreinen is ook de afwikkeling van brexit een bron van onenigheid binnen de partij. Kortom, de stemming gisteren is op termijn waarschijnlijk geen garantie voor een eenduidiger economisch beleid door de regering, integendeel.

Het pond sprong gisteren en ook vanmorgen nog nerveus op en neer in de 0.85 big figure. Na een moeilijk start vanmorgen handelt de Britse munt opnieuw in de buurt van 0.8550. Een test van de zone 0.8615 lijkt voorlopig niet aan de orde. In eerste instantie wordt het lot van het pond bepaald door de economische data en de mate waarin de BoE de koopkrachcrisis ziet als een aanleiding om het beleid later dit jaar eventueel minder snel te verstrakken. Volgende week verhoogt de BoE de rente zo goed als zeker met 25 basispunten en de inflatiecijfers laten voorlopig niet toe om de voet van het gaspedaal te halen. EUR/GBP consolideert binnen de band 0.8367/0.8615. De recente gebeurtenissen verleggen op termijn de risico’s wel opnieuw eerder voor een breuk boven 0.8615.  

Figuur - EUR/GBP: Weinig directe schade voor het pond na vertrouwensstemming, maar….

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Riksbank trekt rente met 50 bpn op

Eén zwaluw maakt de lente niet

Eén zwaluw maakt de lente niet

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Intredende CNB -voorzitter Michl pleit voor herstel fundamenten Tsjechische kroon

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn

Hongaarse centrale bank verhoogt rente met een ‘ongeziene’ 185 bpn