OPEC levert bescheiden inspanning om olie-aanbod op te krikken

De markten: kort op de bal

Olieprijs herneemt stijgende trend na korte dip

De uitgebreide organisatie van olie-exporterende landen (OPEC+) besliste gisteren om de tijdens Covid ingevoerde productiebeperkingen versneld terug te draaien. OPEC+ drijft al maanden de productie geleidelijk terug op a rato van 400 000 vaten/dag. Na september zou het kartel de pre-covid productieniveaus bereiken. Gisteren besliste het dus om een iets sneller traject te volgen. In juli en augustus wordt de productie verhoogd met 650 000/dag. Omdat niet alle leden evenveel productie-overschot hebben, komt de aanpassing vooral op rekening van Saudi Arabië en in beperktere mate van de Verenigde Arabische Emiraten.

In haar officiële communicatie verwijst OPEC+ naar toenemende vraag na het opheffen van de Chinese lockdowns. Andere factoren spelen natuurlijk een grotere rol. Om te beginnen is er het Europese olie-embargo dat deel uitmaakt van het zesde sanctiepakket tegen Rusland. Dat neemt onmiddellijk olie in het vizier die aangeleverd wordt via de zee (+/- 75%). Later worden ook de pijplijnen over het land geleidelijk toegedraaid. Om het akkoord kracht bij te zetten onderhandelen de EU en het VK over een verbod om schepen te verzekeren die Russische olie transporteren. Daarnaast is er al wekenlang Amerikaanse politieke druk om het aanbod op te schroeven. De VS besliste eind maart om zes maanden lang 1 miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit haar strategische reserves om de energiecrisis te helpen bezweren en zoekt naar extra hulp.

In de aanloop naar het akkoord zakte de olieprijs tijdelijk op basis van geruchten van een nakende deal. Die beweging is ondertussen al volledig teruggedraaid (Brent $117/vat). Op de keper beschouwd komt de extra OPEC-productie gewoon een maand sneller op de markt. Het is allesbehalve een aardverschuiving. Daarnaast was Rusland voor het uitbreken van de Covid-pandemie goed voor zo’n 10% van de totale olieproductie. Het Europese embargo treft de aanbodkant dus veel harder dan de inspanningen die OPEC zal en kan (?) leveren. 

Brent ruwe olie is nauwelijks onder de indruk van OPEC-akkoord

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Bank of Canada verrast met renteverhoging

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Chinese handelsdata wederom een veeg teken

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Amerikaanse diensten-ISM onder de lat

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim

Saudi-Arabië speelt (noodgedwongen) solo slim