Een historische, maar symbolische, verkiezingsoverwinning

De markten: kort op de bal

Noord-Ierse protocol legt Stormont vleugellam

De Noord-Ierse parlementsverkiezingen leverden het voorbije weekend een bijzonder symbolische overwinning op. Het Iers Republikeinse Sinn Féin komt voor de allereerste keer als grootste partij uit de bus. Meer zelfs, het is een primeur dat de premiertitel NIET naar een VK-minnende Unionist gaat. Sinn Féin behaalt 29% van de stemmen en 27 zetels (onveranderd). Grootste rivaal DUP klopt af op 21.3% en 25 zetels (3 verlies) en levert de vicepremier die in se even veel te zeggen heeft als de premier zelf. Die “verplichte” verstandhouding is een gevolg van de Goede Vrijdag vredesakkoorden. De verkiezingsuitslag betekent niet dat we nu snel op weg zijn naar een verenigd Ierland. Londen zal haar zegen niet geven voor een Iers referendum, simpelweg omdat er geen meerderheid voor is. Enerzijds was de unionistische stem meer versplinterd dan anders. Anderzijds won Sinn Féin de verkiezingen door in te zetten op Noord-Ierse koopkracht, niet op een verenigd Ierland. Opvallend: de centrumpartij “Alliance” slaagt er in om haar voet te zetten tussen het jarenoude tweepartijensysteem (13.5%; 17 zetels (+9)). Een trend die de laatste jaren wel vaker terugkeert.

De kans dat binnenkort een nieuwe regering ingezworen wordt is echter klein. De DUP-partij weigert deelname zolang het Noord-Ierse protocol onder de huidige vorm blijft bestaan. Theresa May beloofde de DUP in ruil voor toen cruciale stemmen voor haar brexitakkoord dat het VK onscheidbaar is. Uiteindelijk kwam huidig premier Johnson op die belofte terug waardoor de Ierse zee fungeert als (douane)scheiding tussen het Britse vasteland en (Noord-)Ierland. Het VK dreigde er al mee om bepaalde delen van het brexitakkoord eenzijdig op te zeggen of te willen heronderhandelen – onder meer dat Noord-Ierse protocol – maar maakt er geen haast bij. Het gevolg is dat Noord-Ierland ondanks de historische Sinn Féin-overwinning, voorlopig bestuurd zal worden door een regering van lopende zaken. En zo blijft alles bij het oude.

De Britse markten reageerden niet op de stembusgang. Het Britse pond is nog steeds niet bekomen van de opdoffer van vorige week. Die kwam er na pessimistische groeivooruitzichten van een intern verdeelde Bank of England. EUR/GBP 0.86 (december 2020-top) is het volgende weerstandsniveau. 

EUR/GBP nadert 0.86-weerstandsniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur