Fed trekt rente op met 50 bpn

De markten: kort op de bal

Balansafbouw start in juni

De Amerikaanse centrale bank verhoogde gisteren de rente voor een tweede keer op rij. Deze keer niet met 25, wel met 50 basispunten. Het is de eerste keer sinds 2000 dat de Fed tot zo’n grote stap zet. De beleidsrente bedraagt vanaf nu 0,75-1%, al zal dat niet voor lang zijn. Voorzitter Powell verduidelijkte dat er voor de “komende vergaderingen” nog renteverhogingen van dat formaat in de pijplijn zitten. Wij (en de markten) verstaan dat als een half procentpunt in minstens juni en juli. Vanaf volgende maand gaat de opwaartse rentecyclus gepaard met het inkrimpen van de opgezwollen balans. Die bestaat grosso modo uit $2700 miljard hypotheek-gerelateerde en $5800 miljard overheidsobligaties. Ze deflateert die in juni tot en met augustus op natuurlijke wijze (het niet vervangen van vervallen activa) en aan een maandelijks tempo van respectievelijk $17,5 miljard en $30 miljard. Vanaf september brengt ze dat naar kruissnelheid van $35 miljard en $60 miljard.

Het is een kwestie van de torenhoge inflatie snel terug te dringen. Met 6,6% (PCE, Fed-maatstaf) bevindt die zich ver boven de 2%-doelstelling. Dat komt onder meer omdat de Amerikaanse economie het uitstekend doet. Het zet de arbeidsmarkt in vuur en vlam met gigantische krapte als gevolg: per werkloze zijn er zo’n twee vacatures. De keerzijde zijn te snel groeiende lonen die een opwaartse en moeilijk te controleren loonprijsspiraal kunnen uitlokken. Dat probeert de Fed met de scherpe renteverhogingen te voorkomen. Het is daarbij belangrijk om zo snel mogelijk tot een niveau te convergeren dat groei en inflatie noch versnelt/vertraagt. Dat theoretisch walhalla situeert zich tussen 2 en 3%, verduidelijkte Powell. Maar als dat nodig is, trekt de Fed de rente nog hoger, tot in restrictief gebied. Dan remt de centrale bank de economie actief af. Powell is ervan overtuigd dat dit kan zonder een recessie uit te lokken. Maar de Fed is niet oppermachtig. Ze erkent dat ze op een deel van de inflatie geen grip heeft. Dan heeft ze het over de gevolgen van de Russische invasie op energieprijzen en van de harde Chinese Covidaanpak op de al ontregelde productiekettingen. Beide krijgen een expliciete vermelding in het communiqué maar kan de Fed, net zoals de rest van de wereld, alleen maar ondergaan.

De Fed kwam de afgelopen maanden steeds agressiever uit de hoek. Het zorgde voor een immense herpositionering op de financiële markten: beurzen stonden onder druk, de Amerikaanse rentes en dollar spinden garen. Daar kwamen ze gisteren een beetje op terug, en dan vooral bij een welbepaalde uitspraak van Powell: dat de Fed een renteverhoging van 75 basispunten niet overweegt. In de aanloop naar de vergadering, dichtte de markt zo’n scenario in juni en juli een kans van ongeveer 50% toe. Het resultaat was een tuimelperte aan het korte eind van de rentecurve met 14 bpn. Maar om dat toch even in perspectief te plaatsen: hiermee wist de tweejaarsrente enkel de winsten van de afgelopen drie dagen uit. EUR/USD kon nog eens duidelijk stijgen dankzij een zwakkere dollar. Het muntenpaar sloot voorbij 1,06. We geloven echter niet dat dit het begin van een aanhoudende dollarcorrectie is. Wall Street reageerde opgelucht met winsten tot meer dan 3% (Nasdaq).

Amerikaanse tweejaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur