Europese kerninflatie versnelt tot 3,5%

De markten: kort op de bal

Hoeveel druk kan de ECB nog weerstaan?

Flag EU

Het was een economische D-day voor Europa vandaag. Op de agenda stonden de eerstekwartaalgroeicijfers en inflatie voor de maand april. Die eerste vielen netjes binnen de verwachtingen. Het Europees bbp dikte met 0,2% aan t.o.v. het vorige kwartaal. Op jaarbasis is de economie nu 5% groter. Details zijn er nog niet. Als de Belgische cijfers van gisteren enige richtlijn bieden, dan zou vooral de dienstensector verantwoordelijk zijn voor de, weliswaar magere, groei. Het is een uitloper van de opheffing van de laatste coronarestricties. De industrie daarentegen deed het minder goed; waarschijnlijk het gevolg van de aanhoudende tekorten en verstoorde productiekettingen die nog verergerden sinds de uitbraak van de oorlog.

Zo komen uit bij inflatie. De prijsdruk blijft onder meer door voormelde uiterst hoog. Het feit dat de algemene inflatie in april niet doorsteeg (stabilisatie op 7,5%) is dan maar een kleine troost. En al zeker omdat de kerninflatie, gezuiverd voor voeding en energie, onverminderd doorstijgt. Met 3,5% overtreft ze niet alleen de verwachtingen (3,2%), het is tevens een nieuw record. Het suggereert dat de hoge energie- en andere grondstofprijzen ondertussen in alle geledingen sijpelde. Daarvan is de voort oplopende diensteninflatie de perfecte illustratie. Aan 3,3% evenaart ze het vorige record van 2002.

De Europese swaprentes stijgen vandaag bijna 7 bpn aan het korte eind van de curve. De tienjaarsrente zet een nieuwe cyclische/meerjarige top neer op 1,72% (+4 bpn). Een deel daarvan realiseerde zich in de aanloop naar de Europese cijferbonanza. Dat komt onder meer omdat Frankrijk eerder vanmorgen en na Duitsland gisteren al hoger dan verwachte inflatiecijfers publiceerde. In beide landen stegen de prijzen tegen de consensus in door. Onder de motorkap van de rentes zien we dat de inflatiecomponent de stijging van vandaag minstens evenveel trekt. Een welbepaalde graadmeter voor de Europese inflatieverwachtingen stijgt tot een nieuw record van 3,12% als gemiddelde voor de komende 10 jaar (zie grafiek). Als motie van wantrouwen t.a.v. de ECB kan dat tellen. De centrale bank belooft om het prijspeil op 2% te houden maar neemt tot nader bericht geen actie tegen de huidige prijsontwikkelingen. De euro betaalde daar de afgelopen weken/maanden een stevige prijs voor. EUR/USD kelderde van 1,15 begint dit jaar tot 1,05 gisteren. Vandaag doet de munt het iets beter, maar dat is vooral een technische tegenbeweging na de valversnelling eerder deze maand. Een correctie hoger van de eenheidsmunt blijft waarschijnlijk maar tijdelijk zolang de ECB het heft niet in handen neemt of op zijn minst daarop zinspeelt. Het contrast met de Fed, die vanaf volgende week de rente verschillende keren met 50 bpn zal verhogen, kan nauwelijks groter.

Europese inflatieverwachtingen zetten nieuw record neer

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Risk-off op de wisselmarkten: een overzicht.

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Details Brits BBP weinig hoopvol voor de toekomst

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Tsjechische president benoemt nieuwe CNB-gouverneur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur

Hongaarse inflatie zet MNB met de rug tegen de muur