Amerikaanse economie kromp in kw1

De markten: kort op de bal

Record handelstekort voornaamste oorzaak

Het Amerikaans BBP kromp afgelopen kwartaal onverwacht met 1,4% kw/kw (op geannualiseerde basis). De markt verwachtte een, weliswaar bescheiden, groei van 1%. Handel met het buitenland is de voornaamste oorzaak voor de onverwachte terugval. Export daalde met 5.9% kw/kw terwijl de import fors aantrok met 17.7%. Dat resulteerde in een negatieve groeibijdrage van -3,2 procentpunt. Amerikaanse handelsbalansdata bleken gisteren dus al een teken aan de wand. Voor de maand maart liep het tekort in de goederenhandel op tot een record -$125.3 miljard. Het vorige record dateerde van januari in datzelfde kwartaal. De VS was al in 2021 kw4 stevig aan het importeren om aan de nog steeds sterke consumentenvraag te voldoen. Private consumptie groeide in kw1 met 2.7% kw/kw, goed voor een groeibijdrage van 1,83 ppt. Dat was minder dan verwacht maar niettemin een versnelling t.a.v. 2021kw4 (2.5%) en het kwartaal daarvoor (2%). De eerste jaarhelft van 2021 geeft een vertekend beeld omwille van de post-corona heropleving. Het suggereert dat Joe Sixpack de hoge inflatie voorlopig goed verteert.

Amerikaanse rentes schrokken even van het negatieve cijfer maar krabbelden al snel overeind. Ze dikken momenteel met 3.7-4.4 bpn aan over de volledige curve. De dollar verloor in eenzelfde Pavlovreactie aanvankelijk marginaal terrein tegen de euro maar komt intussen op zijn passen terug. EUR/USD flirt met het 1,05-steunniveau, zowat de laatste horde vóór een terugkeer naar het 2017-dieptepunt van 1,0341. De weg naar renteverhogingen van minimaal 50 bpn door de Fed ligt nu wijd open. We kijken uit naar de beleidsvergadering van volgende week woensdag.

EUR/USD: dollar behoudt bovenhand na "teleurstellend" VS-groeicijfer

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Rust van korte duur

Rust van korte duur

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Canadese inflatie stijgt forser dan verwacht

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Voor Powell (en Co) blijft inflatie prioriteit boven groei

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%

Bank of England ‘kan niet anders’ dan inflatie terugbrengen naar 2.0%