Zuid-Amerika slaat aan het verstrakken

De markten: kort op de bal

Argentinië en Peru bijten de spits af

Polen was eergisteren de eerste om de rente in 2022 voort op te trekken. Gisteren sloeg Zuid-Amerika aan het verstrakken. Argentinië bracht de Leliq-rente van 38% tot 40%, de eerste renteverhoging in een jaar. Het land zit in barslechte papieren, is politiek instabiel en hangt met de regelmaat van de klok aan een IMF-infuus, ook nu. De munt kent een eenrichtingsverkeer: sinds Argentinië de peg met de USD – op pariteit – in 2002 losliet, verstevigde USD/ARS (verzwakte de Argentijnse peso, dus) tot … boven 100. Inflatie liep onder meer door die structureel verzwakkende munt in november op tot maar liefst 51,2%. Het IMF drong al lang aan op een hogere beleidsrente om orde op zaken te stellen. Het instituut gooide Argentinië in 2018 een levenslijn van $57 miljard, onder meer op voorwaarde van ernstige monetaire verstrakking. Eigenlijk wilde het dat de rente werd opgetrokken tot een niveau hoger dan de inflatie, quod non. Een goede relatie is nochtans in het belang van Argentinië aangezien de 2018-reddingsboei in tranches wordt uitbetaald. Dat gebeurt natuurlijk in eerste instantie o.b.v. geloofwaardige economische en fiscale hervormingen. Maar een blijk van goede wil kan misschien voor een iets flexibelere houding van Washington zorgen. In elk geval is ook de markt weinig overtuigd van de actie gisteren. De Argentijnse peso zette gisteren en vandaag zijn verliesreeks onverminderd voort tot USD/ARS 103.23.

Peru zette vannacht door met de beleidsnormalisatie. De Banco Central de Reserva del Peru trok de rente met 50 bpn op tot 3%. Het zesde opstapje op rij brengt de rente op het hoogste niveau sinds begin 2018. De centrale bank sprak in het beleidscommuniqué niet langer van een nood voor een ondersteunend monetair beleid en hintte in plaats daarvan op meer renteverhogingen in de komende periode. Die zijn nodig als gevolg van de sterke economische heropleving, gepaard met oplopende inflatie. De maandelijkse activiteitindicator wees voor oktober (meest recente cijfer) op een groei van een naar historische normen stevige 4,6% j/j. Inflatie versnelde tot 6,43% j/j en ligt daardoor ver boven de 2%-doelstelling (met een tolerantiemarge van +/- 1 ppt). Voor de eerste marktreactie is het nog te vroeg; de Peruviaanse sol handelt nog niet. Vanuit een breder perspectief handelt de munt wel aan historisch zwakke niveaus. In oktober ging ze aan een diepterecord van USD/PEN 4,13 over de toonbank. Het beperkte herstel sindsdien tot USD/PEN 3,97 (sluiting gisteren) overtuigt niet.

Peruviaanse sol (USD/PEN), weekgrafiek

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!