Turkse inflatie op hoogste peil in bijna twee decennia

De markten: kort op de bal

Lira op een wilde rollercoaster

Prijzen in Turkije stegen de afgelopen maand met maar liefst 36% j/j. Het is de snelste prijsstijging sinds september 2002 en tegelijk het meest sinds Erdogan aan de macht kwam in 2003. We zeggen dat omdat de Turkse president een belangrijke rol speelt in de ontsporende inflatie. Hij voert namelijk een groei-boven-alles beleid. Daarvoor verwacht/eist hij de steun van de centrale bank onder de vorm van immer lage rentes, ook als alles van de klassieke economische theorie pleit voor het tegendeel. Dat maakt investeerders en ondertussen ook de lokale burgers wantrouwig. Zij vluchten uit de lira naar andere munten en activa. Een depreciërende munt maakt het leven onder meer via stijgende importprijzen nóg duurder. En daar weet Turkije alles van. De Turkse munt is de slechtst presterende munt van 2021 met midden december een verlies t.o.v. de euro van meer dan 50%! Daarna greep de president in. Hij kondigde een systeem aan waarbij de staat het verschil zal compenseren tussen wat de Turkse munt in waarde verliest en de rentevergoeding die banken op deposito’s aanbieden. Het is een probeersel om het omruilen van lira’s tegen dollars, euro’s of goud door de Turkse burger tegen te houden. Op het eerste zicht met succes: op amper enkele dagen tijd recupereerde de munt maar liefst de helft van de jaarverliezen. Waarschijnlijk speelde de beperkte liquiditeit van de eindejaarsperiode ook een belangrijke rol. Na die Pavlov-reactie, volgden de vragen: hoe werkt dit systeem in de praktijk? Hoe duurzaam is dit? Hoeveel zal dit de staat kosten? Op 31 december klokte de Turkse lira alsnog af met 40% verlies (EUR/TRY 15,08). Ook wij zijn niet overtuigd dat dit de problemen voor de lira oplost. De onconventionele visie van Erdogan op het monetair beleid staat o.i. een volgehouden terugkeer van de munt grondig in de weg. De centrale bank gaf in het vorige beleidscommuniqué aan dat het met de renteverlaging tot 14% de laatst beschikbare ruimte voor monetaire versoepeling had opgebruikt. De toon van Erdogan in zijn recente speeches suggereert toch iets anders. Op 20 januari houdt de CBRT haar eerste beleidsvergadering van het jaar. We zijn benieuwd.

EUR/TRY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!