Europese PMI’s sluiten het jaar somber af

De markten: kort op de bal

Marktreactie bleef uit onder geweld van centrale bankiers

Flag EU

Centrale bankiers kaapten gisteren de agenda. Ze plaatsten de anders belangrijke Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren in de schaduw. De samengestelde Europese PMI – meest tijdige economische vinger aan de pols – viel in december meer dan verwacht terug, van 55.4 tot 53.4, het laagste niveau sinds maart. Een niveau >50 wijst op economische groei. De PMI was gemiddeld 54.3 in het vierde kwartaal en lag daarmee een pak beneden het gemiddelde in het derde kwartaal (58.4). De groei in de eurozone vertraagde dus fors in een kwartaaldynamiek. Details van de maandelijkse enquête bij aankoopdirecteurs toonden dat vooral een terugval in de diensten-PMI (55.9 tot 53.3) verantwoordelijk is voor de daling. De PMI voor de exportgerichte verwerkende nijverheid bleef sterk (58.4 tot 58). Op landenniveau zorgden vooral de strengere Duitse lockdownregels voor een zwakkere diensten-PMI. De Duitse maatstaf viel zelfs terug beneden de neutrale 50-grens (52.7 tot 48.4).

De verschillende deelcomponenten van de PMI tonen een terugval in productie en nieuwe bestellingen in de binnenlandse dienstensector. De verwerkende nijverheid boert op beide vlakken goed. Tewerkstelling nam in beide sectoren toe, wat een belangrijk nieuw signaal is over het herstel van de arbeidsmarkt na het uitdoven van allerhande fiscale steunmaatregelen. Componenten die peilen naar prijsdruk, zowel langs de productie- als de consumptiekant, blijven nabij de allerhoogste niveaus ooit, maar stijgen niet meer verder. Behoudens extra druk op internationale toevoerkettingen omwille van maatregelen tegen de Omikronvariant, suggereren ze dat de piek qua prijsdruk nabij is. Diezelfde factor verklaart de neerwaartse economische risico’s aan de start van het nieuwe jaar.

De markten reageerden niet op de PMI’s tussen al het centrale bankier geweld. Vanochtend zien we op de Aziatische beurzen de naweeën van forse correctie in de technologiebeurs Nasdaq (-2.5%). Die correctie sleurde ook de Amerikaanse rentes en zelfs de dollar mee omlaag. De rentes crashten tot 8 basispunten op een looptijd van 5 jaar. EUR/USD handhaaft zich boven het 1.13-niveau. EUR/USD 1.1383 blijft de eerste, zwakke, technische weerstand. Het echte werk ligt net boven 1.15. 

EUR/USD handhaaft zich boven 1.13; eerste referentie op 1.1383

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!