vlagecBOE
vlagecBOE

Bank of England overschrijdt de Rubicon

De markten: kort op de bal

BoE geeft prioriteit aan inflatie dankzij sterke arbeidsmarkt

vlagecUK

De kogel is door de kerk. Na een hobbelig communicatiepad in de aanloop naar de beleidsvergadering van begin november, verhoogde de Bank England (BoE) de rente met 0.15% tot 0.25%. Het aankoopprogramma van obligaties is ondertussen voltooid. De laatste aankopen zijn de voorbije dagen gefinaliseerd. De stock aan obligaties blijft stabiel op £895 mld.

Sinds het beleidsrapport van november is de economische ontwikkeling in het VK niet fundamenteel gewijzigd, maar er zijn accentverschuivingen. De groei in het vierde kwartaal zal waarschijnlijk iets lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht (0.6% i.p.v. 1.0%). De economie blijft daarmee ongeveer 1.5% onder het pre-corona niveau. Anderzijds waren de meest recente arbeidsmarktdata, ondanks het onzeker groeipad omwille van de opflakkering van het coronavirus, sterk. Het uitdoven van de schema’s van tijdelijke werkloosheid eind september hadden geen merkbaar negatieve impact op het arbeidsmarktherstel. De tewerkstelling trok fors aan en de werkloosheidsgraad daalde tot 4.2%. Die kan op korte termijn zelfs terugvallen tot 4.0%. Onzekerheid over een verder vlot herstel van de arbeidsmarkt was een belangrijke reden om de rente in november niet te verhogen. Die bleek alvast niet gegrond.

Aan de inflatiekant van de vergelijking liep de prijsdruk verder op. De algemene inflatie steeg tot 5.1% en kan gedurende de winter op dit niveau blijven, met een verwachte piek nabij 6.0% in april 2022. De BoE verwacht nog steeds dat de inflatie in de tweede jaarhelft van volgend jaar aanzienlijk zal afkoelen. Toch was de renteverhoging nodig om de inflatie over de beleidshorizon terug te brengen tot 2% en de inflatieverwachtingen niet te laten ontsporen. De BoE geeft ook duidelijk aan dat omwille van de recente prijsopstoot, inflatie een hogere prioriteit krijgt in het beleid. Naar de toekomst toe ziet de BoE zowel risico’s met betrekking tot de groei (omikron) als met betrekking tot hogere inflatie. Ondanks die ‘balans’ houdt de centrale bank vast aan een scenario waar de rente geleidelijk verder moet worden verhoogd over de beleidshorizon. De BoE geeft geen concrete hints, maar gezien de verwachte inflatiedynamiek verwachten we een kans op een nieuwe verhoging in de lente of zelfs al in februari.

Op de markt stijgen de Britse rentes met ongeveer 8 bpn over heel de curve. Na het moeilijke beslissingsproces vorige maand, was er bij een deel van markt duidelijk nog terughoudendheid om op een renteverhoging vandaag vooruit te lopen. Het pond krijgt ook een duwtje in de rug. EUR/GBP zakte even richting 0.8460, maar de euro won terrein terug na de aankondiging van de ECB beleidsbeslissing. 

Figuur - EUR/GBP: pond profiteert beperkt van BoE renteverhoging 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek