Europese inflatie tekent nieuw record op

De markten: kort op de bal

Omikron vertroebelt het marktplaatje

Flag EU

Cijfers van individuele landen zoals België en Duitsland deden het gisteren al vermoeden, maar we kregen zopas echt uitsluitsel: prijzen in Europa stijgen aan het snelste tempo sinds de start van de metingen in 2001. De algemene inflatie versnelde van 4,1% tot 4,9% j/j. Energie zet nog steeds een stevige accelerator op de prijzen met een onwaarschijnlijke 27,4% jaar-op-jaartoename. Toch verbrak ook de kerninflatie (2,6% j/j), gezuiverd voor energie, voeding, alcohol en tabak, het vorige 20 jaar oude record van 2,5%. Er zijn nog geen details beschikbaar. We stellen voorlopig enkel vast dat de prijsontwikkelingen in de belangrijke dienstensector nu toch zeer stevig op dreef zijn. Met 2,7% j/j naderen ze de niveaus net voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008.

Helaas vertroebelt het nieuws van de Omikronvariant de marktreactie. In normale omstandigheden mochten we ons verwachten aan hogere rentes. De markt kon er dan redelijkerwijs vanuit gaan dat de ECB onmogelijk zo’n scherpe inflatie blijft negeren, zeker als de groei niet helemaal ontspoort. Omikron zaait op korte termijn minstens twijfel over dat laatste en dat maakt de reactiefunctie van de ECB onvoorspelbaarder. Niettemin merken we op dat de Europese rentes de voorlopige daglaagtes achter zich laten – al ving die beweging nog voor de publicatie van het inflatiecijfer aan. De Duitse rentecurve vervlakt momenteel 1 tot 4 basispunten doorheen de curve. En de euro? Die stijgt, ondanks de stevige risk-off context (beurzen verliezen ongeveer 1,5%). Dat volgt ironisch genoeg uit de koppige en op groei gefocuste ECB. Want in tegenstelling tot in Europa, bouwt de VS de monetaire steun af en dat biedt de dollar tegen de een achtergrond van toenemende groeitwijfels geen hulp. De rentes vallen er relatief gezien ook forser terug omwille van de anticipatie op die Fed-beleidsnormalisatie de afgelopen weken/maanden. De rentebalans helt dus over in het voordeel van de euro. EUR/USD’s opmars reikt voorlopig tot 1,136. Het test daarmee weerstand van de neerwaarts lopende trendlijn die de correctieve dieptepunten van juni tot oktober verbindt.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!