RBNZ zet in op sneller normalisatieproces

De markten: kort op de bal

Markt is niet onder de indruk

vlagecOpening

De Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) verhoogde vanochtend voor een tweede beleidsvergadering op rij de beleidsrente met 25 basispunten (tot 0.75%). Gouverneur Orr laat er geen twijfel over bestaan dat de RBNZ haar monetaire verstrakkingscyclus de volgende maanden wil voortzetten. Zowel de inflatie- als de tewerkstellingsdoelstellingen zijn bereikt. De inflatie steeg in het derde kwartaal tot 4.9% j/j en bevindt zich daarmee een pak boven de 1%-3% doelzone. Bovendien verwacht de RBNZ een stijging boven 5% j/j voor de volgende drie kwartalen. Pas begin 2023 zou het hoofdinflatiecijfer terug binnen de doelzone vallen. Om dat mee te helpen verwezenlijken stelt de RBNZ een beleidsrente voorop van 2% eind 2022 en 2.5% eind 2023/2024. Daarmee stuurt de RBNZ een signaal dat ze bereid is de rente boven de neutrale 2% te verhogen om de inflatie het hoofd te bieden en de economie wat af te remmen. In het vorige beleidsrapport van augustus lag de verwachte piek op 2%. Wat betreft de aard van inflatie, verwijzen Orr en co nog steeds naar hogere olieprijzen, oplopende transportkosten en de impact van materiaaltekorten. De RBNZ verwacht algemenere, structurele, prijsstijgingen omwille van de binnenlandse productiebeperkingen. De centrale bank doelt daarmee vooral op de arbeidsmarkt (loonstijgingen) waar krapte heerst. De werkloosheidsgraad viel in het derde kwartaal bijvoorbeeld al terug tot amper 3.4%, een evenaring van het laagste niveau sinds de start van de metingen eind 1985.

Omwille van strenge lockdownmaatregelen kromp de economie in het 3e kwartaal met 7% kw/kw. Graduele heropeningen, fiscale steun, sterke export, consumptie en bedrijfsinvesteringen moeten de volgende kwartalen in principe die terugval uitwissen. Economische risico’s zijn in tegenstelling tot de inflatoire wel neerwaarts gericht. Beiden zijn rechtstreeks gevolg van de internationaal verstoorde productiekettingen ten gevolge van de pandemie.

Voor de markt mocht het net dat tikkeltje meer zijn. De RBNZ overwoog een grotere renteverhoging (+50 basispunten), maar weerhield het voorstel niet. Daarnaast verdisconteren geldmarktrentes al een beleidsrente van 2.25%-2.5% eind volgend jaar tov de 2% die de RBNZ nu vooropstelt. NZD/USD viel terug van 0.6950 tot 0.69. Technische steun bevindt zich op 0.6860 en voor 0.6805. Nieuw-Zeelandse swaprentes tuimelden met 12.4 basispunten aan het korte eind (2j) en met 6.7 bpn aan het langere eind (20j). De markt is niet onder de indruk van de aankondiging dat de RBNZ als toemaat vanaf begin volgend jaar haar obligatieportefeuille (QE) zal afbouwen om het monetaire beleid minder soepel te maken. 

NZD/USD: kiwi dollar is niet onder de indruk van nieuwe renteverhoging RBNZ

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Italiaans begrotingstekort is groter dan verwacht

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Nieuwe fase voor Hongaars monetair beleid wordt moeilijke evenwichtsoefening

Reële rentes voeren de forcing

Reële rentes voeren de forcing

Make or break voor Amerikaanse politiek

Make or break voor Amerikaanse politiek